Case: Ratina

SokoPro oli Ratinan rakentamisessa ehdoton työkalu Huhtikuun 19. päivä avattu kauppakeskus oli tekijöilleen uniikki hanke, jollaisia toteutetaan Suomessa hyvin harvoin. Kauppakeskuksen rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2015, mutta varsinainen suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2008. Hankkeessa käytettiin Granon SokoPro-projektipankkia ensimetreistä lähtien. – Meidän näkökulmastamme tämä on ollut valtava ja pitkäkestoinen hanke, jollaista pääsee toteuttamaan vain kerran elämässä. Se […]

Read more

Case: Tikirak

Kangasalle suunniteltu Ompputarha on rakennusliike Tikirak Oy:n ensimmäinen asuntokohde, joka on 3D-mallinnettu. Mallintamisesta on apua erityisesti kohteen ennakkomarkkinoinnissa, sillä sen avulla potentiaalisille ostajille voidaan välittää mahdollisimman realistinen kuva lopputuotteesta.   Ompputarha on rivitalokohde, johon on suunniteltu kolmetoista asuntoa. Mallintaminen on yksi Granon SokoPro-projektipankin lisäpalveluista, ja sitä voidaan käyttää käytännössä minkä tahansa kiinteistön mallintamiseen. Tikirakille kyse […]

Read more

SokoPron valmistautuminen GDPR-asetukseen

Toukokuun 25. päivä astuu voimaan EU:n uusi tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation). Uudistus parantaa yksilön oikeuksia vaikuttaa omien henkilötietojensa käsittelyyn. Toisaalta muutos yksinkertaistaa Euroopan laajuista kaupankäyntiä esimerkiksi verkossa, koska jatkossa sama tietosuojalainsäädäntö koskee kaikkia Euroopan maita.   Asetuksen tuomat muutokset ja aikataulu   SokoPron osalta tekninen auditointi on parhaillaan käynnissä. Tavoite on käydä läpi […]

Read more

Tervetuloa digitaaliseen kiinteistöön

Virtuaalitodellisuus ei enää kolkuttele oven takana. Se on jo sisällä rakennuksessa. Grano tarjoaa SokoPro-projektipankkinsa lisänä 3D-mallinnusta, jonka avulla rakennuttaja voi astua ”sisään” kiinteistöön jo ennen kuin ensimmäistäkään betonivalua on tehty. SokoPron myynnin kehityksessä työskentelevä Suvi Viitala kertoo, mistä digitaalisessa rakennuksessa on kyse. LUE LISÄÄ TÄSTÄ

Read more

SOKOPRO 3D – Tietomallien esikatselu

SokoPro 3D –katseluohjelmalla voit esikatsella kevyitä IFC-malleja suoraan SokoProsta. Esikatseluohjelma sisältää monipuoliset lisäominaisuudet, jotka parantavat muutosten tarkastelua ja tekevät tietomallien hallinnasta helppoa ja nopeaa. Uudet digitaaliset toimintatavat mahdollistavat aiempaa huomattavasti tarkemman tiedon hyödyntämisen päätöksenteossa. SokoPro 3D on projektikohtainen ominaisuus ja haluamme antaa kaikille käyttäjäryhmille mahdollisuuden esikatsella suunnittelijoiden 3D IFC -malleja koko rakennuksen elinkaaren ajan.   […]

Read more

Tietoturva kiinnostaa yrityksiä yhä enemmän

Varsinkin isot yritykset ovat tarkkoja tietoturva-asioista kilpailuttaessaan palveluntarjoajia. EU:n vuonna 2016 hyväksymä ja toukokuussa 2018 voimaan astuva tietosuoja-asetus (GDPR) on lisännyt yritysten kiinnostusta tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan. – Kilpailutusten yhteydessä yritykset lähettävät lähes poikkeuksetta kysymyspatteriston selvittääkseen tietyt perusasiat. Asiakkaat toki tekivät auditointeja aikaisemminkin, mutta tietosuoja-asetuksen myötä siitä on tullut systemaattisempaa. Pidän GDPR:ää hyvänä asiana, koska se […]

Read more

Granon SokoPro on saanut Nixu Oy:n myöntämän tietoturvasertifikaatin

Pohjoismaiden johtava tietoturvakonsultointiyhtiö Nixu Oy on myöntänyt Granon SokoPro-järjestelmälle tietoturvasertifikaatin osoituksena tuotteen korkeasta tietoturvatasosta.   Tietoturvasertifikaatin avulla voimme osoittaa loppukäyttäjälle, että SokoPro:ta valvotaan asianmukaisesti ja palvelun tuotekehityksessä panostetaan tuotteen turvallisuuteen. – Ohjelmistokehityksen osana tehty tietoturvatyö tarkastelee palvelua ”pellin alta”. Pelkkä ”laastarikorjaus” ei riitä järjestelmän auditoinnin hyväksymiseen. Sertifikaatti mahdollistaa vaativienkin projektien läpiviemisen projektipankissa, SokoPro:n kehityksestä vastaava […]

Read more

SokoPro helpottaa rakentajan arkea

Yksi SRV:n käyttämistä digitaalisista työkaluista on SokoPro, Granon sähköinen palvelu tiedon hallinnointiin, jakamiseen ja arkistointiin. SokoPro helpottaa rakennusprojektien etenemistä pitämällä tiedot aikatauluista, toimituksista, piirustuksista ja työmaapäiväkirjoista ajan tasalla. Siellä olevia tietoja voidaan käyttää kiinteistön ylläpidossa koko kiinteistön elinkaaren ajan, esimerkiksi peruskorjausten yhteydessä. SokoPron voi myös liittää muihin asiakkaiden järjestelmiin. Aineiston sähköisen jakamisen lisäksi materiaalit voi […]

Read more