Fastighetsförvaltning

SokoPro kan användas för underhåll av fastigheten under hela livscykeln. Ritningarna finns på data och tillgängliga exempelvis vid renoveringar. Informationen i SokoPro är aktuell och leder till kostnadseffektivitet och besparingar.