Grano ja Multiprint yhdistyvät

Toimialalle vahva valtakunnallinen toimija
 
Grano ja Multiprint ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhdistymisestään. Grano ja Multiprint ovat jo nyt paino- ja tulostusalan merkittävimpiä yrityksiä. Yhdistymisen jälkeen niistä muodostuu toimialansa ehdoton edelläkävijä, jonka liikevaihto nousee noin 90 miljoonaan euroon ja henkilöstön määrä yli 800:aan.
 
Grano ja Multiprint ovat olleet alansa edelläkävijöitä ja niiden tarjonta, osaaminen ja asiakaspeitto täydentävät toisiaan, kun taas päällekkäisiä toimintoja on vähän. Granon palveluverkon painopiste on pääkaupunkiseudun lisäksi Keski- ja Itä-Suomessa ja Multiprintin vastaavasti Etelä- ja Länsi-Suomessa. Yhdistymisen jälkeen yrityksen toimipisteitä on jo 23 kaupungissa kattaen Suomen Oulusta Helsinkiin. Molemmat yritykset ovat digitulostamisen ja modernin offset-painamisen ammattilaisia. Granon erityisosaamista ovat sähköiset aineiston hallintajärjestelmät ja markkinoinnin toteutukset, Multiprintin kokonaisvaltaiset palveluratkaisut ja 3D-tulostuspalvelu.
 
Entistä parempia asiakasratkaisuja
 
Granon ja Multiprintin yhdistyessä markkinoille syntyy yritys, jolla on alansa laajimmat palvelut, tehokas tuotanto ja korkea teknologinen osaaminen sekä maantieteellisesti kattava palveluverkosto. Yrityksellä tulee olemaan kyky vastata asiakastarpeen muutoksiin ja yhdistää digin ja printin osaaminen tuloksellisesti. Nyt sovittu yhdistyminen kasvattaa mahdollisuuksia panostaa myyntiin ja asiakaspalveluun sekä innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen. Yhdistyminen mahdollistaa entistä laajempien kokonaisuuksien toimittamisen tehokkaammin ja nopeammin.
 
Granon toimitusjohtaja Heimo Viinanen siirtyy kesäkuun aikana yhtiön hallituksen jäseneksi ja johdon erityistehtäviin yhdistymisen läpiviemiseksi. Multiprintin toimitusjohtaja Jaakko Hirvonen ottaa vastaan yhtiön toimitusjohtajan tehtävät.
 
Yhdistyminen edellyttää Multiprintin pääomistajan partiolippukunta Turun Metsänkävijät ry:n hyväksyntää. Järjestely on tarkoitus viedä loppuun kesän 2015 aikana. Uuden yrityksen enemmistöomistajaksi tulee Panostaja. Muu omistus jakautuu Turun Metsänkävijöiden ja toimivan johdon kesken.
 
Toimialan ylikapasiteetti on merkittävää erityisesti perinteisessä painamisessa ja digitaalinen painaminen taas on pirstaloituneena pieniin toimijoihin. Toimialan muutokset ja erityisesti digitaalinen murros edellyttävät uudenlaisten palvelujen ja parempien asiakasratkaisujen kehittämistä.
 
– Asiakkaidemme toimintakenttä on nopeassa muutoksessa. Markkinoinnin monikanavaisuus edellyttää aivan uudenlaisia ratkaisuja. Granon ja Multiprintin yhdistyminen mahdollistaakin uusien palvelujen kehittämisen ja entistä laajempien kokonaisuuksien toimittamisen asiakkaille kilpailukykyisesti ja nopeasti. Olemme läsnä paikallisesti ja palveluverkostomme kattaa koko Suomen. Kannattava ja kehittyvä yritys vahvistaa myös uskoa alan tulevaisuuteen, sanoo Granon toimitusjohtaja Heimo Viinanen.
 
– Granon ja Multiprintin yhdistymisen myötä alalle muodostuu suuri suomalainen toimija. Meillä on entistä paremmat resurssit kehittää tuotteitamme ja palveluamme sekä huolehtia asiakkaistamme. Vaikka tarjontamme on ollut pääsääntöisesti samanlaista, niin yhdistymisen seurauksena myös palvelutarjontamme laajenee ja syvenee, Multiprintin toimitusjohtaja Jaakko Hirvonen toteaa.
 

Lisätietoja
 
Grano, toimitusjohtaja Heimo Viinanen 0400 649 510, heimo.viinanen(at)grano.fi
 
Multiprint, toimitusjohtaja Jaakko Hirvonen 0400 522 041, jaakko.hirvonen(at)multiprint.fi