Automaattitilausten hallinta
Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro suorittaa tarkistusajon, joka tarkistaa kaikki päivitykset projektipankissa. Mikäli tiedostoa tai kansiota on päivitetty suunnittelijan toimesta, SokoPro tekee automaattisesti tilauksen kopiolaitokselle. Mikäli projektipankki ei sisällä automaattitilauksia, ota rohkeasti yhteyttä SokoPro Helpdeskiin. Kytkemme toiminnon päälle ja tarvittaessa opastamme sen käytössä. Suunnittelijoille on hyvä ohjeistaa, mitkä jakelut on automatisoitu ja mitkä tilaukset tarvitsee tilata projektipankista käsin. Tämän lisäksi pääkäyttäjän olisi hyvä ohjeistaa suunnittelijoille, mitkä kansiot on merkitty automaattitilausten piiriin, jotta he eivät muuta automatisoitua hakemistorakennetta ja siten myös kopiojakelua.
 
automaattitilaus1
 
Automaattitilauksien uudistettu käsittely
SokoProssa on siirrytty uusissa projekteissa uuteen automaattitilausten käsittelyyn. Automaattitilauksien osalta on uudistettu aiempaa vaiheittain etenevää velho-tyylistä toimintaa selkeämmäksi; yhdestä näkymästä saa nyt kaiken tiedon näkyville kokonaisuutena ja lisäyksiä voidaan tehdä haluttuihin osiin nopeammin. Hakemistopohjainen automaattitilauksien käsittely säilyy ennallaan niissä projekteissa, joissa automaattijakelu on ennestään käytössä.
 

 
Huom!
Ennen automaattitilauksen luomista siirrä tarvittavat hakemistot tai tiedostot valintakoriin. Automaattitilauksessa seurattavien tiedostojen ja hakemistojen tuominen hoidetaan valintakorin kautta!
 
Automaattitilauksen luominen
Valitse Jakelut ja tilaus -välilehdessä Automaattitilaukset-kansio, joka sijaitsee vasemmalla. Tämän jälkeen luo automaattitilaus klikkaamalla Uusi automaattitilaus -painiketta.
 
Uusi kansio -painike
Voit luoda automaattitilaukselle oman kansion.
 
Uudistettu_automaattitilaus1
 
Automaattitilauksen luominen
Automaattitilaukselle täydennetään pohjatiedot: nimi, sähköposti ja maksaja. Lisäksi voit kirjoittaa tilaukselle vapaata lisätietotekstiä kohtaan Tilauksen lisätiedot. Voit lisätä samantien tilaukseen liittyvän jakelun/jakelut, vastaanottajia ja/tai tuoda valintakorista tiedostoja. Välitallennuksen tarvetta ei ole, mutta ohjeistuksessa nämä käsitellään eri vaiheina ja tehdään tässä tallennus. Tallenna-painikkeella automaattitilaus siirtyy ”tilauspohjaksi” valittuun kansio-rakenteeseen.
 
Uudistettu_automaattitilaus2
 
Jakeluiden tuominen automaattitilaukseen
Voit tuoda jakelulistan henkilöt suoraan automaattitilaukseen mukaan valitsemalla automaattitilauksen pohjasta Lisää jakelu -toiminto. Tämän jälkeen sinulle annetaan listaus olemassa olevista jakelulistoista, joita voidaan suodattaa hakutoimintoa käyttäen. Voit valita yhden tai useamman jakelun.
 
Valintojen jälkeen painamalla Tallenna siirtyvät tiedot automaattitilaukselle. Voit myös poistaa tietyn jakelulistalta valitun henkilön tämän vieressä olevasta ruksista poistamalla. Tiedot henkilöstä jäävät näkyviin, mutta niitä ei hyödynnetä automaattitilauksissa. Nämä valinnat tulee tallentaa välissä.
 
Uudistettu_automaattitilaus3
 
Vastaanottajien tuonti automaattitilaukseen
Lisää vastaanottaja-toiminnolla saat lisättyä automaattitilaukselle henkilöitä tai yrityksiä vastaanottajiksi. Määrällä voit asettaa samalle vastaanottajalle esimerkiksi eri toimitustapoja tai taittoja automaattitilauksen yhteyteen. Henkilöistä listataan projektihenkilöitä automaattisesti ja niitä voidaan suodattaa hakusanoin.
 
Ruksittamalla ja Lisää-painikkeella siirretään vastaanottaja automaattitilaukselle. Mikäli haluttua vastaanottaja tietoa ei ole saatavilla valmiina olevista tiedoista, voidaan lisätä tieto rekisteriin Lisää muu-toiminnolla. Huom! Tarkista kuitenkin aina ensin onko vastaanottaja jo saatavilla listaukselta.
 
Uudistettu_automaattitilaus4
 
Valitut käyttäjät lisättynä automaattitilaukseen.
 
Uudistettu_automaattitilaus5
 
Tiedostojen ja hakemistojen tuominen automaattitilaukseen
Automaattitilauksessa seurattavien tiedostojen ja hakemistojen tuominen hoidetaan valintakorin kautta. Valitse siis normaalisti valintakoriin tiedostojen selaus-näkymästä halutut tiedostot ja/tai hakemistot ja paina Tuo korista -painiketta. Tällöin automaattitilaukselle lisätään uusi osio, jossa listataan hakemistot ja tiedostot.
 
Tiedostojen ja hakemistojen tuominen automaattitilaukseen
Kun seurattavaksi tuoduissa hakemistoissa tai tiedostoissa tapahtuu muutos, tästä tehdään tilaus normaalin automaattitilausprosessin mukaisesti valituille vastaanottajille.
 
Huom! Voit myös poistaa suoraan valittuja tiedostoja ja/tai hakemistoja listalta valitsemalla tämän tiedoston vieressä olevan punaisen ruksin.
 
Huom! Hakemistojen seuranta on uusi toiminto automaattitilauksien käsittelyissä.
 
Uudistettu_automaattitilaus6
 
Valmiin automaattitilauksen käsittely ja muut toiminnot
Valmis automaattitilaus käsitellään aina sille valituille vastaanottajille valituin toimitustiedoin kun siihen määriteltyihin tiedostoihin tai hakemistoihin tulee muutoksia tai uusia tiedostoja. Voit myös itse tehdä tilauksen kaikkia tiedostoja ja vastaanottajia käyttäen Tilaa-painikkeella, muokata ja tilata tilausvelhon kautta käyttämällä Muokkaa ja tilaa-toimintoa tai kopioida automaattitilauksen pohjaksi uudelle automaattitilaukselle käyttämällä Kopioi-toimintoa.
 
Uudistettu_automaattitilaus7
 
Painikkeiden määrittely
Tilaa > Tekee tilauksen kaikkia vastaanottajia sekä hakemistoja ja/tai tiedostoja hyödyntäen.
Muokkaa ja tilaa > Avaa tilausvelhon automaattitilauksen tietoja hyödyntäen.
Kopioi > Tekee kopion automaattitilauksesta samaan kansio-rakenteeseen. Voidaan hyödyntää pohjana saman tyyppisten automaattitilausten luomisessa.
 
Poista-painikkeella saat poistettua luodun automaattitilauksen kansiosta, jonne se on luotu.
Sulje-painike sulkee ikkunan ja palaa takaisin automaattitilauksien listausnäkymään.
 
Lataa uudistetun käsittelyn ohjeet tästä!