line

Case: Tripla

Helsingin Pasilaan rakennettava Tripla muuttaa alueen maisemaa ja palvelutarjontaa merkittävästi. Vuonna 2015 aloitettu YIT:n rakennushanke on yksi Suomen suurimpia. Hankkeen massiivista tietomäärää hallitaan SokoPro-projektipankilla.

Pasilan aseman ympärille rakennettava kokonaisuus koostuu kauppakeskuksesta, hotellista, toimistoista, asunnoista sekä maanalaisesta pysäköintilaitoksesta. Myös Pasilan asema uudistetaan hankkeen yhteydessä. Tripla on yksi Suomen suurimpia rakennushankkeita.

– Tripla on YIT:lle ainutlaatuinen hanke. Siinä yhdistyy kaikki rakentamisen osa-alueet eli infra-, toimitila- ja asuntorakentaminen, ja rakennuspaikkana juna-aseman ympäristö on kaupunkikuvallisesti merkittävä ja kiinnostava, hankintapäällikkö Ulla Judström YIT:stä kertoo.

Triplan rakentamisessa hyödynnetään Granon SokoPro-projektipankkia, jonka käytöstä YIT:llä on pitkä historia erilaisten raami- ja kausisopimuksien myötä. Lisäksi pitkään jatkuneen yhteistyön ansiosta SokoPro on järjestelmänä tuttu monelle hankkeen parissa työskentelevälle. Triplan rakennustyöt aloitettiin vuonna 2015, ja projektipankki otettiin käyttöön heti hankkeen alkuvaiheessa.

– Kävimme läpi projektipankin mahdollisuuksia, ominaisuuksia ja hyödyntämistä omissa prosesseissamme jo aikaisessa vaiheessa ennen virallista päätöstä. Lisäksi pidimme Granon kanssa kehityspalavereja, joissa keskusteltiin hankinnan osalta erilaisista kehitysideoista ja niiden toteutustavoista. Osa näistä ideoista tulikin päivitysten myötä SokoProhon käyttöön, Judström toteaa.

Nopeampaa ja varmempaa tiedonsiirtoa

SokoPron sähköinen tarjouspyyntötyökalu on tuonut YIT:lle paljon lisäarvoa Triplan rakentamisessa. Judströmin mukaan työkalu on tehnyt toiminnasta läpinäkyvää ja tiedonsiirrosta nopeampaa ja varmempaa. Muutamia vuosia sitten suunnitelmia lähetettiin postissa, sähköpostilla tai jopa faksilla. Isoissa hankkeissa dataa on kuitenkin niin paljon, että sen lähettäminen sähköpostilla olisi lähes mahdotonta tai ainakin hyvin hidasta ja turhauttavaa.

– Tripla on tietomallinnettu kohde, ja tietoa jaetaan suoraan mallista. Mallinnukset itsessään ovat niin valtavan kokoisia, ettei niitä ole käytännössä mahdollista jakaa muutoin kuin projektipankin kaltaisen pilvipalvelun välityksellä.

line

Case: Suomen Controlteam Oy

Suomen Controlteam Oy on yksi SokoPron sähköisen tarjouspyyntötyökalun aktiivisimmista käyttäjistä. Työkalun käyttö säästää aikaa ja kustannuksia, yrityksen varatoimitusjohtaja Kirsi Lepistö kertoo.  

Rakennuttajatoimisto Suomen Controlteam Oy käyttää SokoPron sähköistä tarjouspyyntötyökalua kilpailutuksissaan lähes viikoittain. Lepistön mukaan työkalun hyödyt näkyvät yrityksen arjessa monella tapaa.

– Suurimmat hyödyt ovat ajansäästö sekä se, että sähköisiä paperisarjoja ei tarvitse tilata, kun tiedostot ovat tallennettavissa projektipankkiin. Tämä tuo säästöä kaikille osapuolille. Yhteiskäyttö eli käyttöoikeuksien jakaminen eri ryhmille ja ihmisille tuo tarjouspyyntötyökalun käyttämiseen lisää joustavuutta, Lepistö sanoo.

Kilpailutuksiin osallistuvat yritykset suhtautuivat tarjouspyyntötyökalun käyttöönottoon ensin hieman epäillen, mutta nyt vain harva haikailee paluuta menneeseen.

– Aiemmin osa asiakirjoista toimitettiin sähköpostilla ja osa paperiversiona. Tämä vaati paljon tarkistuskierroksia. Nyt käyttäjä voi koko ajan seurata suunnitelmia, kaupallisia asiakirjoja ja muita dokumentteja reaaliaikaisesti, sekä nähdä milloin ja kuka asiakirjat on lisännyt. Se helpottaa työtä todella paljon ja vähentää virheiden määrää, Lepistö kertoo.

Suomen Controlteam Oy on paikallinen, noin 30 henkilöä työllistävä yritys, jolle joustavuus, paikallisuus ja asiakaslähtöisyys ovat tärkeitä asioita. Pienehköstä koostaan huolimatta Suomen Controlteam Oy on yksi SokoPron sähköisen tarjouspyyntötyökalun aktiivisimmista käyttäjistä.

line

Case: Ratina

SokoPro oli Ratinan rakentamisessa ehdoton työkalu

Huhtikuun 19. päivä avattu kauppakeskus oli tekijöilleen uniikki hanke, jollaisia toteutetaan Suomessa hyvin harvoin.

Kauppakeskuksen rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2015, mutta varsinainen suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2008. Hankkeessa käytettiin Granon SokoPro-projektipankkia ensimetreistä lähtien.

– Meidän näkökulmastamme tämä on ollut valtava ja pitkäkestoinen hanke, jollaista pääsee toteuttamaan vain kerran elämässä. Se on tehty pääosin perinteisellä hankintamallilla, eli kilpailutettu ja sen perusteella valittu toteuttajat, projektipäällikkö Jarmo Mäkelä A-Insinööreistä kertoo.

A-Insinöörit vastasi hankkeessa muun muassa rakennuttamisesta ja valvonnasta, uudis- ja korjausrakentamisen rakennesuunnittelusta sekä geo- ja infrasuunnittelusta. Kauppakeskuksen rakennutti kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj, jolle Ratina on suurin yksittäinen hanke.

– Ratina on uniikki hanke: suuri kauppakeskus, joka on rakennettu keskeiselle paikalle ison kaupungin keskustaan. Vastaavia hankkeita tehdään Suomessa nykyisin hyvin harvoin, projektipäällikkö Rauno Kulmala Spondasta toteaa.

Projektipankki on tämän kokoluokan hankkeiden läpiviennissä ehdoton työkalu. Sen avulla voidaan huolehtia tiedonsiirrosta eri suunnittelualojen välillä sekä suunnittelusta toteutukseen. Samoin muun muassa tiedot aikatauluista, sopimusasioista, toimituksista, piirustuksista sekä työmaapäiväkirjoista pidetään vaivattomasti ajan tasalla ja saatavilla.

line

Case: Tikirak

Kangasalle suunniteltu Ompputarha on rakennusliike Tikirak Oy:n ensimmäinen asuntokohde, joka on 3D-mallinnettu. Mallintamisesta on apua erityisesti kohteen ennakkomarkkinoinnissa, sillä sen avulla potentiaalisille ostajille voidaan välittää mahdollisimman realistinen kuva lopputuotteesta.

Ompputarha on rivitalokohde, johon on suunniteltu kolmetoista asuntoa. Mallintaminen on yksi Granon SokoPro-projektipankin lisäpalveluista, ja sitä voidaan käyttää käytännössä minkä tahansa kiinteistön mallintamiseen. Tikirakille kyse oli pilottihankkeesta, eli ensimmäisestä 3D-mallinnetusta kohteesta.

– Tapaamme Granon edustajaa säännöllisesti miettiessämme tulevia kuvioita, ja keskustelun lomassa tuli esiin mahdollisuus tehdä 3D-mallinnus Ompputarhasta. Palaverissa järjestetty demonstraatio virtuaalilaseineen teki suuren vaikutuksen. Päädyimme tekemään kohteesta perinteisemmän, nettisivuilla olevan mallin ja sen mukaiset havainnekuvat, mutta tulevaisuudessa alalla varmasti siirrytään vähitellen myös VR (virtual reality)-mallintamiseen, Tikirak Oy:n projekti-insinööri, diplomi-insinööri Lassi Hinkka kertoo.

Mallintamisen hyödyt kohdistuvat ennen kaikkea rakennuskohteen ennakkomarkkinointiin, mutta Tikirakille mallintamisesta oli hyötyä myös itse kohteen suunnittelussa.

– Mallista huomasimme, että yhden ikkunan paikka kalustukseen nähden ei ollutkaan paras mahdollinen. Malli siis auttoi meitä suunnittelussa, ja sen pohjalta siirsimme ikkunan paikkaa puoli metriä, jotta ruokapöytä saatiin sijoittumaan paremmin, Hinkka toteaa.

Samankaltaisia hyötyjä saadaan mallintamalla myös sairaalaympäristö, jossa erilaisten letkujen ja happilaitteiden paikat pitää miettiä tarkkaan.

– Mallintamalla saadaan käyttäjälähtöinen näkökulma esiin. Eri sidosryhmät saadaan samaan tilaan vaivattomasti arvioimaan tilaa käyttäjän näkökulmasta sekä toisaalta myös niitä asioita, jotka vaikuttavat tilassa liikkumiseen ja käytännön työskentelyyn, Granon myynnin kehityksessä työskentelevä Suvi Viitala sanoo.

Palataan kliinisestä sairaalaympäristöstä takaisin Ompputarhaan, joka on Granon ensimmäinen 3D-mallintama rivitalokohde. Viitalan mukaan Ompputarha on hieno päänavaus pienempien rakennusliikkeiden suuntaan, mutta mitä mieltä Tikirakin Hinkka on lopputuloksesta?

– Totta kai se on paljon parempi kuin 2D-mustavalkopohjakuva, josta maallikon voi olla vaikea mieltää, minkälaisen asunnon on saamassa. Olemme positiivisesti yllättyneitä lopputuloksesta: laatu on jo sillä tasolla, että havainnekuvat antavat hyvin realistisen vaikutelman. Niillä pystytään tuomaan mielikuvia isojen ikkunapintojen tuomasta valosta ja avaruudesta.

Hinkka visioi, että tulevaisuudessa Tikirak ottaa käyttöönsä virtuaalimallit. Rakennuskohteesta kiinnostuneet voisivat virtuaalilasit päässään liikkua tilassa ja vaihtaa esimerkiksi parketin, kalusteiden ja laattojen väriä sekä tarkastella erilaisia sisustusvaihtoehtoja.

– Tämä oli ensimmäinen 3D-mallinnettu kohteemme, mutta ei missään tapauksessa viimeinen. Haluamme olla mukana kärkijoukossa tekemässä asunnonostosta entistä havainnollisempaa potentiaalisille asunnonostajille.

line

Case: Tampereen teknillinen yliopisto

Case_Kesko

SokoPro-projektipankki oli mukana Tampereen teknillisen yliopiston Rakennushankkeen suunnittelun simulointi -kurssilla.

RSS Autokaupan Showroom -hankkeessa suunniteltiin kuvitteellisen autoliikkeen käyttöön myyntitilaa Tampereen Hatanpään kaupunginosaan. Kurssin tavoitteena oli oppia toimimaan yhteistyössä muiden rakennushankkeen toimijoiden kanssa, laatia tarvittavat dokumentit rakennuslupaa varten sekä kehittää opiskelijoiden ammatillista suunnittelu- ja johtamistaitoa tulevaisuutta varten.

Kurssilla opiskelijat ottivat omat roolinsa niin suunnittelijoina kuin hankkeen tilaajina. Rakennusprojektissa pidettiin kerran kuukaudessa suunnittelukokouksia, joissa tarkasteltiin suunnitteluprosessin edistymistä kohti lopullista päämäärää. Projektin lopputuloksena opiskelijat saivat laadittua rakennuslupaa varten vaadittavat asiakirjat ja suunnitelmat.

Haastateltavina olivat Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijat Jenni Nurmi, Elisa Varis, Leo Salomaa ja Tatu Rauhala. Nurmi ja Varis edustivat hankkeessa rakennuttajakonsultteja, Salomaa ja Rauhala toimivat puolestaan pääsuunnittelijan roolissa.

Millaisia haasteita teille tuli vastaan hankesuunnittelussa?
Rakennuttajakonsulttien näkökulmasta haasteellisinta oli sovittaa pyydetty toimeksianto kustannusraameihin. Selvitystyö kustannusten ja tilaajan vaatimusten välillä oli hyvin silmiä avaavaa, koska kokemusta kustannusten jakautumisesta ei ollut suuremmin vielä kenelläkään. Tämän lisäksi hankkeen aikataulutus sekä eri osapuolten ohjeistaminen projektissa veivät oman aikansa. Pääasia oli uuden oppiminen, ja yhteistyö eri koulutusalojen kanssa oli antoisaa, summaavat rakennuttajakonsultit Jenni Nurmi ja Elisa Varis.

Kuinka hyvin onnistuitte rakennuttajakonsultin ja arkkitehdin näkökulmasta
ohjaamaan projektin kulkua?

Projektin ohjauksessa Jenni ja Elisa onnistuivat erittäin hyvin, hanke pysyi loppuun asti aikataulussa ja tarvittavat suunnitelmat saatiin ajoissa valmiiksi. Yhteistyö arkkitehtien kanssa oli saumatonta, ja oli opettavaista selvittää asioita itsenäisesti verrattuna perinteisiin oppimismenetelmiin, toteavat rakennuttajakonsultit.

Hankkeen arkkitehdit myös kehuvat projektin suoraviivaista kulkua sekä suunnitelmien valmistumista ajallaan. Projektin pääsuunnittelijana toiminut Tatu Rauhala kertoo, että oleellista oli suunnittelun aikatauluttaminen ja eri suunnittelualojen mahdollisten ristiriitojen esiin nostaminen. Arkkitehdin on hyvä olla koko ajan muuta suunnitteluryhmää ikään kuin askeleen edellä ja ratkaista ongelmakohdat yhteistyössä.

SokoPron vahvuudet hankesuunnittelussa?
Projektin rakennuttajakonsultit ja pääsuunnittelijat korostivat projektipankin tärkeyttä hankkeen tiedonvaihdon kannalta. SokoPron mahdollistama paperittomuus, nopeus sekä dokumenttien järjestelmällinen keskittäminen helpottivat yhteistyötä ja nopeuttivat päätöksentekoa suunnitteluvaiheessa.

Millaista hyötyä projektipankin käytöstä oli tulevaisuutta ajatellen?
Projektipankki loi kurssiin todellisen hankkeen tuntua, käytön myötä sai kokemusta SokoPron käytöstä ja siitä kuinka dokumentteja hallinnoidaan todellisissa projekteissa. Vaikka projektipankki oli suhteellisen helppokäyttöinen, teki kurssin alussa järjestetty koulutus kuitenkin hyvää, kiittelee hankkeen rakennuttajakonsultti Jenni Nurmi.

Projektin arkkitehdeilla Leo Salomaalla ja Tatu Rauhalalla oli aikaisempaa kokemusta projektipankkien käytöstä eri hankkeissa. SokoPron ominaisuudet tehostivat heidän työskentelyään ja vapauttivat resursseja itse suunnittelutyöhön kurssin aikana.

Kuva: Tatu Rauhala | Tampereen teknillinen yliopisto.

line

Case: Ruokakesko

Case_Kesko

Ruokakeskolla oli tyypillinen suuren kiinteistöomistajan ongelma: arkistot eivät olleet ajan tasalla ja manuaalisen arkiston kustannustehokas ylläpito ja hyötykäyttö korjausrakentamisen ja ylläpidon tarpeisiin oli mahdottomuus. Ensimmäisessä vaiheessa siirryttiin sähköiseen dokumenttienhallintaan uusien rakennuskohteiden saralla. Toisessa vaiheessa skannattiin vuosikymmenten aikana kerääntynyt paperiarkisto ja vietiin se sähköiseen kiinteistöarkistoon.

line

Case: Skanska

Case_skanska

Osaamisen summa
Markkinointiviestinnän materiaalien ja palvelujen hankinnoissa Katja Kocak tekee tiivistä yhteistyötä markkinointi- ja viestintäjohtaja Cristina Rinnetie-Uskin sekä Skanska Kotien markkinointipäällikkö Tuula Kurjen kanssa. Oman alansa ammattilaisten osaaminen yhdistyy tarvelähtöiseksi, kustannustehokkaaksi ja vastuulliseksi ratkaisuksi.

Grano on tehnyt Skanskan kanssa yhteistyötä monella rintamalla ja pitkään. Esimerkiksi rakennustyömaiden projektihallinnassa Sokopro-projektipankin osalta kumppanuus on jatkunut Skanskan alkuajoista asti. Yhteistyöstä piirustuskopioinnin ja projektipankin osuus on noin 60 prosenttia ja työmaataulujen ja erilaisten painotuotteiden osuus loput, Katja Kocak summaa.

Työmaa on elävä ulkomainos
Jokainen työmaa on meille mahdollisuus viestiä Skanskasta. Markkinointiviestinnän kanavana se on äärimmäisen tärkeä, ulkomainontaa parhaimmillaan, markkinointi- ja viestintäjohtaja Cristina Rinnetie-Uski määrittelee.Nosturit logoineen, taulut, kyltit ja opasteet ovat arvokas osa yhtiön brändi-ilmettä. Siksi on tärkeää, että työmaat ovat aina siistejä ja ilmeeltään yhdenmukaisia. Kyse ei ole viikon tai parin kampanjasta, vaan useimmiten kuukausia kestävästä näkyvyydestä.

Rinnetie-Uski ei pihistele myönteisiä sanoja puhuessaan Grano-yhteistyöstä. Olipa kyse työmaailmeestä, kopiointi- ja painotöistä tai messumateriaaleista, Grano ja yhteyshenkilönä Skanskan suuntaan toimiva avainasiakaspäällikkö Mika Hottinen saavat kiitokset.