Case: Tampereen teknillinen yliopisto

SokoPro-projektipankki oli mukana Tampereen teknillisen yliopiston Rakennushankkeen suunnittelun simulointi -kurssilla.
 
RSS Autokaupan Showroom -hankkeessa suunniteltiin kuvitteellisen autoliikkeen käyttöön myyntitilaa Tampereen Hatanpään kaupunginosaan. Kurssin tavoitteena oli oppia toimimaan yhteistyössä muiden rakennushankkeen toimijoiden kanssa, laatia tarvittavat dokumentit rakennuslupaa varten sekä kehittää opiskelijoiden ammatillista suunnittelu- ja johtamistaitoa tulevaisuutta varten.
 
Kurssilla opiskelijat ottivat omat roolinsa niin suunnittelijoina kuin hankkeen tilaajina. Rakennusprojektissa pidettiin kerran kuukaudessa suunnittelukokouksia, joissa tarkasteltiin suunnitteluprosessin edistymistä kohti lopullista päämäärää. Projektin lopputuloksena opiskelijat saivat laadittua rakennuslupaa varten vaadittavat asiakirjat ja suunnitelmat.
 
Haastateltavina olivat Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijat Jenni Nurmi, Elisa Varis, Leo Salomaa ja Tatu Rauhala. Nurmi ja Varis edustivat hankkeessa rakennuttajakonsultteja, Salomaa ja Rauhala toimivat puolestaan pääsuunnittelijan roolissa.
 
Millaisia haasteita teille tuli vastaan hankesuunnittelussa?
Rakennuttajakonsulttien näkökulmasta haasteellisinta oli sovittaa pyydetty toimeksianto kustannusraameihin. Selvitystyö kustannusten ja tilaajan vaatimusten välillä oli hyvin silmiä avaavaa, koska kokemusta kustannusten jakautumisesta ei ollut suuremmin vielä kenelläkään. Tämän lisäksi hankkeen aikataulutus sekä eri osapuolten ohjeistaminen projektissa veivät oman aikansa. Pääasia oli uuden oppiminen, ja yhteistyö eri koulutusalojen kanssa oli antoisaa, summaavat rakennuttajakonsultit Jenni Nurmi ja Elisa Varis.
 
Kuinka hyvin onnistuitte rakennuttajakonsultin ja arkkitehdin näkökulmasta
ohjaamaan projektin kulkua?

Projektin ohjauksessa Jenni ja Elisa onnistuivat erittäin hyvin, hanke pysyi loppuun asti aikataulussa ja tarvittavat suunnitelmat saatiin ajoissa valmiiksi. Yhteistyö arkkitehtien kanssa oli saumatonta, ja oli opettavaista selvittää asioita itsenäisesti verrattuna perinteisiin oppimismenetelmiin, toteavat rakennuttajakonsultit.
 
Hankkeen arkkitehdit myös kehuvat projektin suoraviivaista kulkua sekä suunnitelmien valmistumista ajallaan. Projektin pääsuunnittelijana toiminut Tatu Rauhala kertoo, että oleellista oli suunnittelun aikatauluttaminen ja eri suunnittelualojen mahdollisten ristiriitojen esiin nostaminen. Arkkitehdin on hyvä olla koko ajan muuta suunnitteluryhmää ikään kuin askeleen edellä ja ratkaista ongelmakohdat yhteistyössä.
 
SokoPron vahvuudet hankesuunnittelussa?
Projektin rakennuttajakonsultit ja pääsuunnittelijat korostivat projektipankin tärkeyttä hankkeen tiedonvaihdon kannalta. SokoPron mahdollistama paperittomuus, nopeus sekä dokumenttien järjestelmällinen keskittäminen helpottivat yhteistyötä ja nopeuttivat päätöksentekoa suunnitteluvaiheessa.
 
Millaista hyötyä projektipankin käytöstä oli tulevaisuutta ajatellen?
Projektipankki loi kurssiin todellisen hankkeen tuntua, käytön myötä sai kokemusta SokoPron käytöstä ja siitä kuinka dokumentteja hallinnoidaan todellisissa projekteissa. Vaikka projektipankki oli suhteellisen helppokäyttöinen, teki kurssin alussa järjestetty koulutus kuitenkin hyvää, kiittelee hankkeen rakennuttajakonsultti Jenni Nurmi.
 
Projektin arkkitehdeilla Leo Salomaalla ja Tatu Rauhalalla oli aikaisempaa kokemusta projektipankkien käytöstä eri hankkeissa. SokoPron ominaisuudet tehostivat heidän työskentelyään ja vapauttivat resursseja itse suunnittelutyöhön kurssin aikana.
 
Teksti: Fernando Korpi | Grano Oy
Kuva: Tatu Rauhala | Tampereen teknillinen yliopisto.