Brugsbetingelser

 1. Generelt

Disse generelle brugsbetingelser (herefter omtalt som ”Betingelser”) gælder for brugen af SokoPro-tjenesten udviklet og forsynet af Grano Oy (herefter omtalt som ”Grano”).

Brugeren skal læse disse betingelser omhyggeligt inden brug af SokoPro-tjenesten. Disse betingelser gælder for alle brugerhandlinger med SokoPro-tjenesten. Brugeren forpligter sig til at overholde disse betingelser vedrørende hvilken enhed, de bruger til at tilgå SokoPro-tjenesten. Brugen af SokoPro-tjenesten er ikke tilladt, hvis brugeren ikke har accepteret disse betingelser.

Betingelserne afgør parternes rettigheder og forpligtelser vedrørende SokoPro-tjenesten. Ud over dette er brugen af SokoPro-tjenesten genstand for eventuelle andre betingelser vedrørende SokoPro-tjenesten, som Grano kan have taget i brug og publiceret på deres eget website på http://www.sokopro.com/, såsom betingelserne for Granos privatlivserklæring og cookiepolitik. Hvis disse betingelser og de andre betingelser nævnt herover er i modstrid med hinanden, har disse betingelser forrang.

2. Adgangsret og brugerroller i SokoPro-tjenesten

Brugen af SokoPro-tjenesten kræver registrering og forsyning af de påkrævede personoplysninger og andre identificerende oplysninger til Grano, inden SokoPro-tjenestens bruger-ID og adgangskode (“Bruger-ID”) kan oprettes, og brugen startes. Brugeren må ikke afsløre sit bruger-ID. Brugeren forpligter sig til at forsyne de rigtige oplysninger på tidspunktet for registreringen og at holde oplysningerne ajour. Grano er ikke forpligtet til at bekræfte personens ret til at repræsentere en forretning eller et fællesskab ved registreringen med SokoPro-tjenesten.

SokoPro Helpdesken og softwareudvikleren har følgende roller:

 • Helpdesken står for teknisk support til SokoPro
 • SokoPro-softwareudviklere står for produktvedligeholdelse og -udvikling
 • Helpdesken kan tilføje nye brugere til et projekt baseret på en aftale med ordregiveren.
 • Helpdesken står for at åbne nye projekter.
 • Helpdesken står for at afslutte og arkivere projekter. Foranstaltningerne beskrevet herover udføres altid baseret på en anmodning fra ordregiveren.
 • Helpdesken tilføjer flere funktioner for projektbrugere baseret på ordregiverens anmodning.

Projektadministratoren har følgende rolle:

 • Projektadministratoren er en ansvarlig SokoPro-bruger udvalgt af ordregiveren.
 • Projektadministratoren har fulde rettigheder til at se alt indholdet af det pågældende projekt.
 • Projektadministratoren kan føje flere brugere til projektet.
 • Projektadministratoren kan redigere projektets mappestruktur efter behov.
 • Projektadministratoren definerer brugernes mapperettigheder i projektet. Der er fire slags mapperettigheder: ingen rettigheder, skrivebeskyttede rettigheder, redigeringsrettigheder og sletterettigheder.
 • Projektadministratoren kan bruge alle de rettigheder, der er blevet bestilt til deres projekt.
 • Administratoren kan føje rettigheder til parterne i deres projekt.

Brugeren har følgende rolle:

 • Brugeren står for at udarbejde og gemme planer i overensstemmelse med de aftale instruktioner.
 • Brugeren står for at validere, opdatere og slette filerne.Brugeren arbejder i projektet inden for rammerne af de rettigheder og funktioner, ordregiveren har specificeret.
 • Brugeren kan anmode om flere rettigheder fra den lokale projektadministrator for det specifikke projekt eller fra SokoPro Helpdesk, hvis det aftales separat med ordregiveren.
 • SokoPro-rettigheder er altid projektspecifikke.
 • Standardindstillingen er, at hver bruger foretager kopiordrer fra det pågældende projekt.
 • SokoPros bruger-ID’er er personlige. I tilfælde af problemer kan brugerne kontakte SokoPro Helpdesk.
 • Kunden er ansvarlig for at sikre sig, at vedkommende har nødvendige rettigheder til at lagre filer i systemet. Kunden står for immaterielle rettigheder og eventuelle konsekvenser af overtrædelse.

Grano udvikler konstant SokoPro-tjenesten og dens funktioner og tilbyder SokoPro-tjenesten og dens indhold, som det er tilgængeligt når som helst. Grano har retten til at ændre funktionerne og indholdet af SokoPro-tjenesten uden at anmode om separat godkendelse.

 1. Brugeransvar for brugen af SokoPro-tjenesten

Brugeren skal opbevare sit bruger-ID og sin adgangskode forsigtigt for at undgå uautoriseret brug og øjeblikkeligt kontakt Grano i forbindelse med relateret pligtforsømmelse, vedkommende bliver opmærksom på.

Brugeren må når som helst opsige sin registrering, hvormed brugeren ikke længere har adgang til SokoPro-tjenesten. Hvis softwaren blot fjernes fra brugerens enhed, afbrydes brugerregistreringen ikke. Brugeren er derimod nødt til at sende Grano en meddelelse om opsigelse af dennes registrering til den e-mail-adresse, der er specificeret i slutningen af disse betingelser. Grano kan opsige brugerens registrering eller begrænse adgang til nogle dele af SokoPro-tjenesten, hvis Grano har begrundelse til at tro, at brugeren overtræder disse betingelser, eller at brugerens ID er blevet afsløret for udenstående parter.

 1. Håndtering af personlige oplysninger

Grano håndterer personlige oplysninger som datakontrollanten af dens kunderegister i overensstemmelse med den gyldige lovgivning om dataanonymitet på ethvert givent tidspunkt. Brugernes persondata behandles og afsløres på den måde, det er beskrevet i privatlivspolitikken for dette kunderegister. Privatlivspolitikken findes ved at følge linket nederst på SokoPro-websitet.

https://www.sokopro.com/privatlivspolitik/

https://www.sokopro.com/cookiepolitik/

 1. Rettigheder og begrænsninger vedrørende brugen af SokoPro-tjenesten

Grano tildeler brugeren en begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar ret til at bruge SokoPro-tjenesten.

SokoPro-tjenesten må kun bruges i overensstemmelse med betingelserne og vilkårene og de gældende love, der er gyldige på ethvert givet tidspunkt, samt eventuelle separate instruktioner og betingelser forsynet i SokoPro-tjenesten.

Brugeren har ret til at se og browse SokoPro-tjenesten og til at bruge funktionerne i SokoPro-tjenesten. Brugeren må ikke redigere eller gengive SokoPro-tjenesten på nogen måde eller dele, distribuere, overføre, offentliggøre eller på anden vis publicere SokoPro-tjenesten eller dele af den, som de er, eller i en redigeret form.

Brugeren må ikke anvende SokoPro-tjenesten til (i) ulovlige eller upassende handlinger eller handlinger, der er i modstrid med formålet med SokoPro-tjenestens anvendelse, til (ii) handlinger beregnet til at afbryde SokoPro-tjenestens drift, begrænse andre brugeres muligheder for at anvende SokoPro-tjenesten eller på anden vis afbryde SokoPro-tjenestens drift, eller til (iii) at levere falske oplysninger.

Grano har ret til, uden forudgående varsel og når som helst, at begrænse eller på anden vis ændre funktionerne eller brugen af SokoPro-tjenesten samt at forhindre brugerne i at tilgå SokoPro-tjenesten f.eks. i følgende situationer:

 1. Brugeren forsøger at skade eller manipulere eller på anden vis deltager i handlinger, der svækker websitet, datasystemet, netværket eller tjenesten;
 2. Brugeren forsøger at anvende tjenesten til at sende eller dele materialer, der indeholder virusser, trojaner, orme, korrupte filer eller anden lignende programmer, der kan beskadige nogens ejendom eller driften af nogens computer;
 3. Brugeren opretter anonyme bruger-ID’er (beregnings-ID’er). Bemærk, at hvis der oprettes anonyme bruger-ID’er i softwaredatabasen, og de anonyme ID’er deles med en tredjepart, er det en overtrædelse af gode informationssikkerhedspraksisser;
 4. Brugeren opretter et multiprojekt inden i projektet. Hvert projekt skal åbnes som dets eget separate projekt;
 5. Brugeren undersøger, kortlægger eller tester sårbarheden af SokoPro-systemet eller netværket;
 6. Brugeren overtræder eller på anden måde omgår SokoPro-tjenestens sikkerheds- og verificeringsprocedure;
 7. Brugeren er ansvarlig for at forstyrre eller afbryde en bruger, en vært eller et netværk ved at sende en virus, overbelaste eller udføre et Denial of Service-angreb ved at sende junkmail eller oversvømme en sektion af SokoPro-tjenesten med beskeder;
 8. Brugeren anvender tjenesten, søger efter bruger-ID’er eller opretter et bruger-ID i SokoPro-tjenesterne gennem en grænseflade, der ikke understøttes offentligt (f.eks. gennem systematisk søgning efter data eller oprettelse af store antal bruger-ID’er)
 9. Brugeren sender ændret, uærlig eller forkert kildeinformation, eller forfalsker og laver phishing;
 10. Brugeren markedsfører eller reklamerer for produkter eller tjenester, der ikke er sine egne, uden rigtig godkendelse
 11. Brugeren sælger tjenester uden specifik godkendelse til dette;
 12. Brugeren publicerer eller deler materiale, som er ulovligt, pornografisk eller uanstændigt, eller som indeholder ekstremt voldeligt eller terroristmateriale, herunder terroristpropaganda;
 13. Brugeren udviser intolerance eller had mod en person eller en gruppe personer baseret på race, religion, etnicitet, køn, kønsidentitet, seksuel orientering eller handicap;
 14. Brugeren overtræder loven gennem lagring, publicering eller deling af f.eks. bedragerisk, ufølsomt eller vildledende materiale;
 15. Brugeren krænker andre personers privatliv eller rettigheder.

Grano tildeler ikke brugeren andre rettigheder til SokoPro-tjenesten end dem, der er angivet i disse betingelser og vilkår. Brugeren fritager Grano og dens gruppevirksomheder samt alle dens ledere, ansatte og andre repræsentanter for ansvar angående eventuelle reklamationer forårsaget af brugerens anvendelse af SokoPro-tjenesten.

 1. Intellektuelle ejendomsrettigheder

SokoPro-tjenesten tilhører Grano eller dens samarbejdspartnere, og den er beskyttet af love om ophavsrettigheder og internationale aftaler om intellektuel ejendom. Alle de intellektuelle ejendomsrettigheder knyttet til SokoPro-tjenesten tilhører Grano eller dens samarbejdspartnere eller andre parter specificeret i SokoPro-tjenesten.

 1. Bulletiner

Fra tid til anden vil Grano muligvis publicere bulletiner i SokoPro-tjenesten eller sende brugere bulletiner vedrørende SokoPro-tjenesten til den e-mail-adresse eller det telefonnummer, der forsynes af brugeren. Bulletiner anses for at være modtaget inden for syv (7) dage, efter de er blevet afsendt til brugeren eller inkluderet i SokoPro-tjenesten. Hvis brugeren fortsætter med at bruge SokoPro-tjenesten denne gang, anses brugeren for at have modtaget informationen uanset den måde, den blev leveret på.

 1. SokoPro-tjenestens tilgængelighed og tekniske krav

For at bruge SokoPro-tjenesten kan det være nødvendigt at downloade bestemt software skabt af Grano eller en tredjepart. SokoPro-tjenesten, nogle af dens funktioner samt driften af SokoPro-tjenesten kan afhænge af netværksforbindelser, kompatibilitet af de anvendte enheder og understøttede indholdsformater. Ind imellem vil Grano publicere opdateringer, som brugere bør downloade til deres enhed, efter de er blevet underrettet om dem, da det ellers kan føre til manglende mulighed for at bruge SokoPro-tjenesten.

SokoPro-tjenestens tilgængelighed kan variere, og den leveres efter Granos eget skøn, herunder de geografiske dimensioner og sprogversioner af SokoPro-tjenesten. Grano kan ændre og reparere SokoPro-tjenesten eller standse den helt eller delvist samt afbryde brugen af SokoPro-tjenesten gennem varigheden af vedligeholdelsespauser, f.eks. baseret på dens eget skøn.

 1. Ansvarsbegrænsninger

Grano bestræber sig på at have SokoPro-tjenesten kontinuerligt til rådighed for brugerne uden afbrydelser. Grano giver dog ingen garantier for SokoPro-tjenestens funktionalitet eller indhold, men tilbyder dem, som de er.

Grano er ikke ansvarlig for den uafbrudte, rettidige eller problemfri tilgængelighed af SokoPro-tjenesten. Derudover er Grano ikke ansvarlig for gyldigheden, pålideligheden, fejl, mangler unøjagtigheder eller andre fejl i informationen og indholdet, eller for krænkelser af rettigheder, overført gennem SokoPro-tjenesten. SokoPro-tjenesten, dens drift og nogle af dens funktioner kan afhænge af netværksforbindelser, kompatibilitet af anvendte enheder og understøttede indholdsformater.

Grano er ikke ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skade (herunder skade forårsaget af tab af forretning, aftaler, indtægt eller information eller afbrydelse af forretningsaktiviteter) forårsaget af brugen af SokoPro-tjenesten eller -indholdet eller den manglende evne til at bruge denne tjeneste eller dette indhold eller nogen som helst anden anvendelse eller mangel derpå af SokoPro-tjenesten eller -indholdet, uanset om skaden er baseret på en aftale, krænkelse af rettigheder, skødesløshed eller andre årsager, selv hvis Grano tidligere er blevet informeret om muligheden for sådan skade.

Under alle omstændigheder er Granos ansvar altid begrænset til det maksimale ansvar specificeret i nødvendige lovbestemmelser.

 1. Ændringer af disse betingelser

Disse betingelser skal træde i kraft den 14. marts 2019 og forblive gyldige indtil yderligere varsel. Grano reserverer retten til at foretage ændringer af disse betingelser efter eget skøn. Eventuelle ændringer af disse betingelser bliver gyldige, når ændringerne er blevet kommunikeret til brugeren i SokoPro-tjenesten eller på anden vis, hvorefter de vil gælde for brugeraktiviteter i SokoPro-tjenesten.

 1. Betingelsernes gyldighed

Hvis et eller flere afsnit af disse betingelser dømmes til at være ulovlige eller uigennemførlige baseret på noget grundlag, vil dette ikke påvirke lovligheden eller gennemførligheden af de resterende afsnit af disse betingelser.

 1. Gældende lov- og tvistbilæggelsesprocedure

Brugen af SokoPro-tjenesten og disse betingelser hører under den finske lov, bortset fra tilknytningsfaktorregler. Parterne skal stræbe efter at løse eventuelle forskelle, der måtte opstå fra disse anliggender, primært gennem forhandling. Hvis der ikke nås til enighed inden for en rimelig tidsperiode, løses tvisterne i Helsinki byret som førsteinstansretten.

 1. Kontaktoplysninger

Tjenesten vedligeholdes og tilbydes af Grano Oy, hvis forretnings-ID er 2197935-0.

Eventuelle anmodninger relateret til førnævnte kan indsendes via e-mail til:

helpdesk@sokopro.fi

eller med post til:

Grano Oy / SokoPro / Palveluehdot,

Vesikuja 4, 02200 Espoo, Suomi