Probleemid ja puuduste loendid

Vigade ja defektide loend

Võid kasutada SokoPro vigade ja defektide loendit, et töökohal kontrolle teha.
Tuvastatud vead saab märkida vahetult joonistele ja failile saab lisada ka fotosid.
Loendi saab seejärel vahetult vastutavale isikule saata. Kogu teave salvestatakse automaatselt SokoPros.

NB! Mudeli pilt pärineb tulevasest uuest SokoPro tarkvarast.