Från pappersarkiv till elektroniskt informationsflöde – BUMA-Team förnyar sina funktionsmetoder och fastighetsförvaltningsbranschen med hjälp av SokoPro

Under de senaste ett par åren har BUMA-Team, expert på fastighetsförvaltning, finansförvaltning och boende, haft fullt upp med ett arkiveringsprojekt. Med hjälp av SokoPro konverterar företaget ritningar i elektronisk form samtidigt som det utvecklar framtiden för förvaltningen av husbolag och fastigheter.