Krävande fabriksprojekt gav upphov till nya verksamhetssätt för Kotkamills och viktiga lärdomar för SokoPro

I ett fabriksprojekt med namnet Flying Eagle 2 byggde Kotkamills förutom en kartongmaskin även nya verksamhetssätt. Inom projektet utformades grunderna för det nuvarande samarbetet mellan Kotkamills och SokoPro.