SokoPros projektbank tryggar Parmacos unika sätt att planera, bygga och hyra ut – och internationaliserar verksamheten samtidigt

Parmaco, som planerar, bygger och hyr ut mobila byggnader, kan ha tiotals projekt under arbete samtidigt, både i Finland och Sverige. Därför är en fungerande projektbank en absolut förutsättning för verksamheten.