Dokumenteringen för samkommunen för utbildning Tavastia hittade ett hem i SokoPros projektbank

Samkommunen för utbildning Tavastia består av flera gymnasier i Egentliga Tavastland, Yrkesinstitutet Tavastia och folkhögskolan Vanajaveden Opisto. Samkommunen har många verksamhetsställen runt om i Tavastehus. Helheten omfattar cirka 15 byggnader av olika slag med en sammanlagt yta om cirka 72 000 kvadratmeter. Det pågår alltid ombyggnads- och reparationsprojekt i samkommunens fastigheter. Just nu är dessutom två nybyggnader under planering. I SokoPros projektbank är uppgifterna om varje projekt i säkert förvar och lätt tillgängliga för alla parter.