Sokopros projektbank var en del av tammerfors tekniska universitets simuleringskurs i byggprojektplanering

I projektet RSS Autokaupan Showroom ingick det att planera en försäljningslokal åt en påhittad bilhandlare i stadsdelen Hatanpää i Tammerfors. Kursens syfte var att lära sig att samarbeta med andra byggprojektparter, förbereda de dokument som behövs för bygglov och utveckla studenternas yrkesplanerings- och ledningskompetens inför framtiden.