Samarbetet med Technopolis har fört SokoPros fastighetsportfolio ut i världen mot internationella utmaningar

Samarbete är att växa tillsammans. Det rörliga och internationella Technopolis använder SokoPro i sin mångsidiga informationshantering. Den långa gemensamma resan har gjort SokoPro till en informationshanteringstjänst som ännu bättre än tidigare motsvarar fastighetsinvesterarens behov.