Blogi Okategoriserad

Hur har vardagens projekthantering förändrats av mobilappar?

Hur har vardagens projekthantering förändrats av mobilappar?

Smarttelefoner och surfplattor har befäst sin roll som fältverktyg både inom byggbranschen och fastighetsförvaltning. Dessa moderna verktyg hjälper projektparter få och analysera stora mängder data elektroniskt utan förseningar. Öppenheten i dessa tekniker har även underlättat kvalitetskontrollen och ökat informationstransparensen under projektets hela livscykel.

Mobila verktyg påskyndar informationsflödet och låter varje anställd bära med sig projekttillgångar. Även om förhållandena på arbetsplatser ofta är krävande har programleverantörerna lärt sig att optimera de rätta funktionerna för slutanvändarna, vilket har gjort informationshantering effektivare än någonsin.

Nya verktyg och avancerad mobilteknik påskyndar informationsflödet i projektmiljön. Programleverantörens roll i allt detta är att säkerställa ett konstant dataflöde till alla projektparter. Den läsbara datan måste emellertid även vara ren och lätt att förstå för slutanvändare i syfte att förhindra användare från att överväldigas av det konstanta flödet av information. Annars kan informationens fokus gå förlorad och användarna t.o.m. överge användbar teknik på grund av otillräcklig eller föråldrad användbarhet.

Här är våra rekommendationer till projektorganisationer för att förbättra informationsflödet på arbetsplatsen:

 • Distribuera ny teknik
 • Identifiera utmaningar relaterade till motstånd mot förändringar
 • Förstå utmaningar och problem som användarna stöter på
 • Välj programvara som är lätt att använda – för alla projektparter
 • Säkerställ åtkomst online samt offline-stöd
 • Prioritera arbetsuppgifter elektroniskt
 • Tillåt förloppsövervakning och säkerställ öppenheten för projektdata för alla parter
 • Säkerställ rapportering och sänk inlärningskurvan för byggprojekt

Implementering av nya tekniker i en organisation kan vara utmanande och internt motstånd mot förändringar är vanligt. För att användarna ska godkänna produkten och använda den i olika projektstadier måste den nya programvaran inte bara uppfylla arbetets krav, utan även vara lätt att lära sig. Tekniken som används har en stor inverkan på hur ofta användarna godkänner ny programvara. Användarna förväntar sig att en modern programvara för arbetshantering är lika lätt att använda som de sociala medier de använder under sin fritid. Mobila applikationer för arbetshantering bör därför vara så lätta att använda att nya användare kan ta ibruk tekniken omedelbart, helst på några sekunder.

Många användare arbetar fortfarande på flera ställen eller arbetsplatser och har konstanta problem med sin internetanslutning. Så borde det inte få vara eftersom informationssystemen bör även vara tillräckligt stabila för att klara av problemsituationer där det digitala informationsflödet avbryts.

I dag kan anteckningar sparas direkt på den enhet som används utan behov för en internetanslutning och synkroniseras med en molntjänst så snart som enheten kan återanslutas till internet. Kombinationen av stora datamassor i molnet kan vara en utmaning för programvaruleverantörer, men med högkvalitativa informationsmodeller kan projekthanteringsinformation effektivt samlas på ett ställe. Programvara som utformats på ett användarorienterat sätt gör inte endast projektarbetet snabbare, utan ökar även informationstransparensen mellan alla parter.

SokoPro-mobilapp

SokoPros mobilapp är den idealiska lösningen för byggarbetsplatser. Appen låter all information som används att sparas automatiskt och arkiveras under olika projektstadier och eliminerar därför behovet att fylla i papper för hand.

SokoPro-appen finns tillgänglig för Android- och iOS-enheter.

Användare kan logga in på SokoPros mobilapp på https://m.sokopro.fi/

Funktioner

 • Bär alla planer med dig, oberoende om du är på arbetsplatsen eller kontoret
 • TR- och MVR-indikatorer
 • Beställ kopior på de senaste versionerna direkt från arbetsplatsen
 • Enkel inloggning (SSO)

Fernando Korpi
utvecklingschef, SokoPro