Fel- och restpunktlistor

Fel- och restpunktlistor

Utför kontroller på arbetsplatsen med hjälp av SokoPros fellista.
De upptäckta felen kan markeras direkt i ritningarna och bilder kan läggas till i filen.
Listan kan sedan skickas direkt till den ansvarige personen. All information sparas automatiskt i SokoPro.

Obs! Modellbilden är från den nya, kommande versionen av SokoPro-programvaran.