SokoPro manual

Användarinstruktionerna för SokoPro 2.0 hittar du efter inloggning på projektets hemsida i knappen ”Instruktioner”.

 

Användarinstruktionerna för SokoPro 1.0

PDF-instruktionerna ger dig svar på dina frågor:

Download SokoPro admin guide (pdf)
Download SokoPro user guide (pdf)
Download Brava tool tips (pdf)
Ladda Anbudsverktygets guide (pdf)
Ladda Handbok för tjänsteleverantörer som lämnar anbud (pdf)