Anbudsverktyg

Den bästa anbudsprogramvaran

Kontakta oss

Sköt anbudsförfarandet för projekt med lätthet

Välj SokoPros elektroniska anbudsverktyg och centralisera alla digitala tillgångar i ett system.

Med SokoPro hanterar du tillgångar, anbud, bilagor, meddelanden och godkännande av leverantörernas entreprenörsansvar – oavsett om det gäller offentlig upphandling eller mindre anbudsförfaranden. Digitalisera upphandlingsenhetens verktyg och mottagande av anbud. Vi gör livet enkelt och effektivt – beställ ett elektroniskt anbud i dag!

Obs! Modellbilden är från den nya, kommande versionen av SokoPro-programvaran.

Sköt anbudsförfarandet för projekt med lätthet

Skicka anbudsförfrågningarna elektroniskt och bjud in anbudsgivarna att delta i anbudsförfarandet. Vi erbjuder omfattande logginformation om arbetsflödet under anbudsförfarandet, och du kan även ta emot anbud elektroniskt!

Anbudsförfarande i två steg

SokoPro erbjuder en plattform för publicering av anbudsinfordringar och inlämnande av anbud. Systemet har uppdaterats för att uppfylla kraven i lagen om offentlig upphandling och koncession. SokoPro har funktioner som gör det möjligt att låsa elektroniska anbud och bestämma deras öppningsdatum samt administrera dokument som rör anbudsförfrågningar.

Dela elektroniskt material

Finns dina filer, e-postmeddelanden och leverantörer i olika system när du har bråttom? Ingen fara. Livet kan vara enkelt också. Använd elektroniska material för att hantera vilken datamängd som helst, oberoende av projektets storlek. Snabba och tillförlitliga anbudsförfaranden gör verksamheten ännu mer produktiv!

Integreringar

Integreringen Tilaajavastuu.fi erbjuder uppdaterad information om hur du uppfyller kraven i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft. Spara tid och slipp problem genom att få en pålitlig partner-rapport direkt från SokoPro.

Överensstämmelse med lagen om offentlig upphandling:

 • Lås elektroniska anbud (anbud öppnas samtidigt i en öppningshändelse)
 • Öppningsdatum för anbudsmappen (öppningshändelsens datum)
 • Elektroniskt godkännande av leverantörers entreprenörsansvar
 • En separat frågor och svar-flik för varje anbudsinbjudan
 • Fastställ en tidsfrist för frågor
 • Fastställ när svaren ska publiceras
 • Anbudsförfarande i två steg
 • Information distribueras automatiskt på finska och engelska

Funktioner:

 • Lägg till filer från projektbanken
 • Övervaka mottagarna av anbudsinfordringar
 • Anbudsförfarande i två steg
 • Skriv ut kontraktberäkningsmaterial och leverera det digitalt
 • Kopiera mottagare från befintliga anbudsinfordringar
 • E-postdistribution för ytterligare information
 • Offentlig upphandling och HILMA-länkning
 • Avvisa anbudsinfordringar
 • Digitalt inlämnande av anbud
 • Katalogträd för anbudsinfordringar
 • Elektroniskt godkännande av leverantörers entreprenörsansvar
 • En separat frågor och svar-flik för varje anbudsinbjudan
 • Exportera och importera mottagare som en Excel-fil
 • Lägg till filer direkt i en anbudsinfordran
 • Lägg till anbudsgivare och bilagor från andra system
 • Elektroniska kalenderposter för anbudsinfordringens och kontraktets giltighetstid
 • Information distribueras automatiskt på finska och engelska
 • Ytterligare brev som rör en anbudsinfordran läggs automatiskt till under den faktiska anbudsinfordringen