OM OSS

SokoPro har bolagiserats

Grano har sålt SokoPro verksamheten till svenska iBinder Group. I samband med transaktionen etablerades SokoPro Oy och 7 experter från Grano överfördes. Detta medför att fakturor för tjänsten numer skickas från det nya bolaget med nytt organisationsnummer. iBinder äger hela aktiekapitalet i SokoPro Oy. Grano kommer att fortsätta som återförsäljare av SokoPro i Finland. Bolagiseringen påverkar inte på något sätt de rättigheter eller skyldigheter som tillkommer er enligt era avtal.

Som mjukvaruleverantör för byggbranschen är iBinder en nordisk marknadsledare med potential att göra SokoPro till en internationell framgång. SokoPro kompletterar iBinders portfölj ytterligare och stärker den globala potentialen för sina tjänster.

Om ni har några frågor om detta är ni välkomna att kontakta oss på helpdesk@sokopro.fi

Med vänlig hälsning,

Team SokoPro

 

SokoPro - en historia om modet att skapa något nytt

1993–1999
Liksom många andra framgångshistorier är historien om SokoPro förankrad i en vilja att lösa ett kundproblem på ett nytt sätt.

Allt började 1993, då dokument som behövde skrivas ut fortfarande överfördes via modem med smärtsamt långsamma anslutningar. Det hände en hel del i den finska byggbranschen. Högprofilerade byggprojekt, såsom Hartwall Arena-projektet, inleddes och McDonald’s expanderade snabbt över hela landet. Vid sådana stora byggprojekt behöver det hanteras enorma mängder information. Möjliga lösningar på de resulterande utmaningarna med informationshantering var ett ständigt samtalsämne med kunderna.

Man insåg snart att lagring och delning av bilder till olika parter kunde påskynda projektflödet avsevärt och minska den långsamma överföringen av filer. Liksom många andra branscher påverkades byggindustrin av informationshanteringens omvandling. Denna omvandling innebar nya möjligheter för djärva byggherrar, och ett nytt verktyg skapades med vilket all information som behövdes och producerades under ett byggprojekt kunde hanteras digitalt på ett ställe.

Med hjälp av SokoPro kunde McDonald’s öppna de nya restaurangerna upp till flera dagar tidigare än förväntat, och tack vare tidsbesparingen kunde de sälja många fler Big Mac-hamburgare. Dessa typer av framgångar medförde att produktutvecklingen av SokoPro fortsatte starkt, vilket ledde till en snabb ökning av kundantalet och att SokoPro snart blev ett välkänt och pålitligt verktyg inom byggbranschen.

SokoPros ökande popularitet resulterade också i försäljningen av det första internationella projektet till Polen 1996.

2000–2006

I början av det nya årtusendet hade SokoPro redan hundratals projekt bakom sig och fler än 10 000 användare. Men eftersom informationstekniken fortsatte att utvecklas ökade också kraven för programvara. Av den anledningen inledde SokoPro-utvecklingsteamet ett samarbete med kunderna i syfte att utveckla projektbanken till ett omfattande system för informationshantering i fullständig överensstämmelse med branschstandarderna. Användarantalet ökade ännu mer och grunden för SokoPros fortsatta utveckling var stabilare än någonsin.

SokoPro fortsatte att utvecklas – först och främst utifrån kundernas behov. Det är denna princip som har gjort det möjligt för SokoPro att ständigt förbättras och att uppnå en så hög nivå av datasäkerhet, skalbarhet och agilitet.

2007–2018

År 2011 blev SokoPro den första finska projektbanken att få ett informationssäkerhetscertifikat. Detta ökade kundernas respekt och tilltro till SokoPro ytterligare, och 2016 hade systemet redan över 50 000 användare, av vilka cirka 10 procent utomlands.

Framgången har bara fortgått sedan dess och i dag har SokoPro cirka 80 000 användare som i genomsnitt gör 16 000 inloggningar varje dag.

2022
Svenska iBinder Group köper SokoPros verksamhet och SokoPro blir SokoPro Oy.

Framtiden

Samma vilja att lösa kundernas problem som ursprungligen gav upphov till SokoPro återspeglas än i dag i SokoPros utveckling. Vi är stolta över att göra kundernas vardagsarbete enklare med moderna och effektiva lösningar.

Den snabba ökningen av antalet användare har påskyndat även programvarans utveckling. Målet är att möta kundernas behov på ett proaktivt sätt. Framöver kommer programvaran att tillgodose behoven i alla branscher, inte bara byggbranschen.

Varje byggprojekt är unikt, och SokoPros resa från det allra första byggprojektet till i dag har utmärkts av en otrolig projektvariation. En sak är dock säker: kunden har alltid högsta prioritet, oavsett projektets storlek!