SokoPro-Congrid integration

Automatiserar uppdateringen av planer från SokoPro till Congrid

Kontakta oss

Vad är SokoPro-Congrid-integrationen?

 

 

Ett SokoPro-projekt och ett Congrid-projekt kan kopplas ihop med hjälp av ett gränssnitt mellan systemen. Minska manuellt arbete och låt gränssnittet direkt länka de behövliga planerna och planritningarna till Congrid-projektet.

 

Efter att gränssnittet har aktiverats kan du välja de filer som behövs och länka dem till Congrid med hjälp av ett användargränssnitt som är lätt att använda.

 

Gränssnittet stödjer revisionsuppdateringar, vilket säkerställer att den aktuella informationen alltid finns tillgänglig även på byggplatsen.

 

 

Boka demo

Att aktivera gränssnittet är lätt

 

 

Det är lätt att börja använda gränssnittet: endast några inställningar via det enkla användargränssnittet och du kan genast börja länka planritningar. Vår omfattande instruktionsportal hjälper dig vid behov.

 

Har du inte ännu kopplat på Congrid-integrationen för ditt projekt? Beställ integrationen lätt genom att kontakta vår helpdesk (helpdesk@sokopro.fi) eller klicka på knappen nedan.

 

 

 

Kontakta oss