Filhantering

Hantera hela livscykeln för dina dokument

Kontakta oss

En enda plattform för informationshantering och -samarbete

Det avancerade SokoPro är ett elektroniskt verktyg för hantering, delning och arkivering av information. Plattformen, eller molntjänsten, har tjänat sina kunder i redan 30 år. SokoPro har 90 000 användare och ca 18 000 inloggningar varje dag. SokoPro gör projekthantering roligare, enklare och kostnadseffektivare!

Samarbeta och håll dig organiserad

Programvaran ger en utmärkt användarupplevelse med ett smidigt användargränssnitt som gör det möjligt för alla projektparter att komma åt innehåll och samarbeta med alla projektets intressenter. SokoPro gör samarbete både bekvämt och säkert med omfattande filhantering, ändringshistorik, dokumentförhandsgranskning och kommentarfunktioner.

Hantera hela livscykeln för dina dokument

Hantera innehåll samtidigt som du uppfyller policyerna, bestämmelserna och kraven i lagen om offentlig upphandling. Med SokoPro hanterar du en fastighets hela livscykel på ett datasäkert sätt.

Total insyn och kontroll

Med användaråtkomstgrupper hanterar du enkelt åtkomst och synlighet för projektens kataloger. Tjänsten med enkel inloggning minskar en stor del av den tid som läggs på användarhantering. Händelseövervakning i realtid, rapportering och en datasäker miljö garanterar en tillförlitlig plattform för hantering av dina projekt.

Nyckelfunktioner

Dynamisk katalogstruktur

Enkel navigering med ett katalogträd och en sökväg

Användarspecifika katalogrättigheter

I katalogträdet kan du definiera mappspecifika rättigheter för varje användare.

Matris

Matrisen visar en sammanfattning på användarrättigheter för alla mappar i en tabell.

Lagring och åtkomst

Obegränsad fillagring och möjlighet att komma åt innehåll på alla enheter

Dela och samarbeta

Olika användaråtkomstnivåer möjliggör säker delning av filer till användare

Automatisera arbetsflöden

Med SokoPro är det enkelt att automatisera och hantera repeterbara processer

Sökverktyg

Använd snabbsökningen eller den utökade sökningen för att hitta den information som behövs.

Säkerhet och kontroll

Kraftfulla innehållsskyddskontroller för att centralt hantera säkerheten och tillhandahållandet av användarrättigheter