Enkel inloggning

Gör autentiseringen snabbare och SokoPro mer användbart genom att använda enkel inloggning. Med SSO kan du logga in på datorn med ditt personliga lösenord och automatiskt få tillgång till även SokoPro – med andra ord behövs inte längre ett separat SokoPro-konto: Enkel inloggning (SSO) – ett konto räcker.

Kontakta oss

Minska administrationen och öka produktiviteten

Med enkel inloggning minskas företagets administrativa arbetsbelastning avsevärt eftersom behovet av att skapa separata SokoPro-användarkonton och stänga dem efter användarens anställningsförhållande försvinner. När användarens uppgifter till företagets system löper ut försvinner även personens åtkomst till SokoPro.

 

Enklare hantering av användar-ID

SokoPro används mycket på YIT. Företaget har hundratals användare och tusentals dokument. Enkel inloggning har använts sedan början av 2018.

”Användarna har nytta av att komma åt SokoPro från YIT-nätverket utan att behöva logga in separat, och att kunna logga in från andra ställen med samma lösenord. När personens anställning avslutas låses personens användar-ID automatiskt och därmed försvinner även hans eller hennes åtkomsträttighet till SokoPro. Nu slipper vi mycket av hanteringen av användar-ID”, säger IT-chefen Pasi Nyman på YIT.

”Vi sysselsätter cirka 6 000 personer i Finland och utomlands, och även om inte alla använder SokoPro så är mängden onödigt arbete som sparas in avsevärd”, säger Nyman om att använda SSO.

Grano får många beställningar av tryck och ritningar via SokoPro. SokoPro görs enkelt tillgänglig för alla samarbetspartner. YIT har testat SokoPro utanför Finland, t.ex. i Baltikum och Ryssland. Nyman tycker att SokoPro-användargränssnittet är relativt enkelt att använda. ”SSO-inloggningen är en stor förbättring, men det finns givetvis utrymme för fler förbättringar i framtiden.”

Pasi Nyman,
IT-chef på YIT Rakennus Oy

Inför SSO på ett enkelt sätt

SokoPro ger en bättre användarupplevelse, och SSO-system möjliggör enkla integreringar.

”Om ett företag är SSO-redo är integreringen med SokoPro enkel”

Stora byggprojekt kan involvera upp till tusen olika parter, så arbetsgivarna slipper en stor del av arbetet med att hantera användar-ID och lösenord. Man behöver inte skapa nya konton, och det är mindre risk för att lösenord glöms bort. Projektadministratörerna kan själva definiera en arbetstagares rättigheter att komma åt olika projekt i SokoPro.

Enkel inloggning

gör det enklare än någonsin att använda SokoPro

Gör autentiseringen snabbare och SokoPro mer användbart genom att använda enkel inloggning. Med SSO kan du logga in på datorn med ditt personliga lösenord och automatiskt få tillgång till även SokoPro – med andra ord behövs inte längre ett separat SokoPro-konto. Enkel inloggning (SSO) – ett konto räcker.

Minska administrationen och öka produktiviteten
Med enkel inloggning minskas företagets administrativa arbetsbelastning avsevärt eftersom behovet av att skapa separata SokoPro-användarkonton och stänga dem efter användarens anställningsförhållande försvinner.
När användarens uppgifter till företagets system löper ut försvinner även personens åtkomst till SokoPro.