Sekretesspolicy

iBinder sekretesspolicy (uppdaterad 21 april 2022)

Inledning

Vi är mycket engagerade i att skydda din integritet.

Den här sekretesspolicyn förklarar hur vi samlar in, hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter om dig som samlats in från webbsidorna på någon webbplats eller applikation (sammantaget kallad ”webbplatsen”) med avseende på vilket denna sekretesspolicy publiceras eller länkas. Personuppgifter innebär uppgifter relaterade till en identifierad eller icke identifierad verklig person.

Vi skyddar personuppgifter på det lämpligaste sättet och följer tillämpliga dataskyddslagar och förordningar. Genom att skapa ett konto på webbplatsen samtycker du till användningen av sådana uppgifter i enlighet med den här sekretesspolicyn.

Vissa sidor på webbplatsen innehåller länkar till tredjepartswebbplatser. Dessa webbplatser har sin egen sekretesspolicy och vi ansvarar inte för deras handlingar eller uppgifter. Användare som skickar uppgifter till eller genom dessa tredjepartswebbplatser behöver granska den relevanta webbplatsens sekretesspolicy innan personuppgifter lämnas ut.

Vi använder cookies på webbplatsen för att optimera din användning av webbplatsen. Vissa cookies kan samla in personuppgifter såsom Ip-adresser och enhetsinformation. För mer inforamtion, se vår Cookie-policy.

Personuppgifter som samlas in av oss

Vi samlar in och hanterar personuppgifter som tillhandahålles till oss när du interagerar med webbplatsen genom att öppna ett konto hos oss eller eftersom du lämnar uppgifter till oss. Sådana uppgifter är normal ditt namn, inloggningsuppgifter, kontaktuppgifter för arbetet liksom uppgifter gällande din plats och företaget eller organisationen du företräder. Vi använder inte känsliga eller speciella kategorier av personuppgifter (t.ex. uppgifter som rör ras eller etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, politiska åsikter, medicinska eller hälsotillstånd, eller information som anger sexuella preferenser eller sexuell läggning för en individ) genom din användning av webbplatsen.

Så använder vi och hanterar personuppgifter

Vi använder endast personuppgifter när lagen tillåter oss och när vi har ett berättigat intresse av effektiv leverans av webbplatsen och relaterade tjänster som erbjuds dig, så länge som sådant intresse inte uppvägs av dina egna intressen. Vanligtvis kan vi använda personuppgifter om dig för att bekräfta din identitet varje gång du loggar in på webbplatsen, för att hantera ditt konto och förbättra webbplatsen och relaterade tjänster, eller för att hantera och främja samarbete och kommunikation. Vi kan även komma att hantera dina personuppgifter för att hantera och utföra en avtalsbaserad relation till dig. Vi säljer inte dina personuppgifter.

Vi behåller bara dina personuppgifter under den period som en affärsrelation finns med dig eller den organisation du representerar eller under sådan tid som annars är nödvändig för att uppfylla syftet med behandlingen eller under sådan tid som det finns en skyldighet att behålla uppgifterna i enlighet med tillämplig lagstiftning eller förordning eller order från en behörig myndighet.

Utlämnande av uppgifter

I samband med ett eller flera av de syften som beskrivs i det föregående avsnittet kan vi komma att lämna ut uppgifter om dig till andra medlemmar i iBinder AB-koncernet, tredje part som tillhandahåller tjänster till oss eller andra medlemmar i iBinder AB-koncernen, som en del av en företagstransaktioner (såsom en försäljning, avyttring, omorganisation, fusion eller förvärv), till behöriga myndigheter och andra tredje parter som rimligen kräver tillgång till dina personuppgifter för ett eller flera av de syften som beskrivs i föregående avsnitt. Vi kan även lämna ut dina personuppgifter om detta krävs enligt lagen, av en tillsynsmyndighet eller under juridiska processer.

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter hanteras inom EU/EEA-området. Om en mottagare av dina personuppgifter är baserad i ett land utan dataskyddslagar liknande dem som gäller i ditt hemland, kommer vi att säkerställa att det finns tillräckliga skyddsåtgärder på plats för att skydda dina personuppgifter som överensstämmer med våra juridiska skyldigheter, t.ex. som ett dataöverföringsavtal med mottagaren baserat på standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen för överföringar av personuppgifter till tredje land.

Dina rättigheter

Enligt tillämplig lagstiftning kan du ha olika rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. I synnerhet kan du ha rätt att veta vilka personuppgifter vi har om dig, att under vissa omständigheter begränsa vår hantering av dina personuppgifter, att få tillgång till dina uppgifter, att få dem korrigerade eller uppdaterade om de är felaktiga eller inaktuella. Om personuppgifter hanteras av oss utifrån ditt samtycke kan du återkalla detta närsomhelst.

Om du är missnöjd på vilket sätt vi har hanterat dina personuppgifter eller någon integritetsfråga eller begäran som du har framfört till oss, har du rätt att klaga till dataskyddsmyndigheten i din jurisdiktion. För sådan information eller andra frågor, kontakta oss genom att använda avsnittet ”Kontaktinformation” nedan.

Registeransvarig

Ansvarig för dina personuppgifter är iBinder-koncernens företag som ursprungligen samlade in dina uppgifter och fastställde syftena och medlen för att använda dina uppgifter. Om du har frågor om vem som är registeransvarig för dina uppgifter eller andra frågor eller önskemål om dina uppgifter, kontakta oss genom att använda avsnittet ”Kontaktinformation” nedan.

Kontaktinformation

För att utöva dina rättigheter eller om du har några frågor gällande din sekretess när du använder webbplatsen, kontakta oss på:

iBinder AB

Garvargatan 9

112 21 Stockholm

E-post: gdpr@ibinder.com

 

Ändringar i den här sekretesspolicyn

Vi kan komma att ändra eller korrigera den här sekretesspolicyn från tid till annan. För att meddela dig när vi gör ändringar i den här sekretesspolicyn kommer vi att ändra revideringsdatumet högst upp på denna sida. Den nya ändrade eller korrigerade sekretesspolicyn träder ikraft från ändringsdatumet. Därför uppmanar vi dig att med jämna mellanrum läsa den här sekretesspolicyn så att du vet hur vi skyddar dina personuppgifter.