Tietosuojaseloste

iBinder-tietosuojaseloste (päivitetty 21.4.2022)

Johdanto

Olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten keräämme, käsittelemme, säilytämme ja suojaamme käyttäjien henkilötietoja, jotka on kerätty tietosuojaselosteen sisältävän verkkosivun tai sovelluksen kautta (yhteisesti ”Verkkosivusto”). Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Suojaamme henkilötietoja soveltuvimmalla tavalla ja noudatamme sovellettavia tietosuojalakeja ja -säädöksiä kaikilta osin. Kun luot tilin Verkkosivustolla, hyväksyt tietojesi käytön tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Osa Verkkosivuston sivuista sisältää linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoille. Kyseisillä verkkosivustoilla on omat tietosuojakäytäntönsä, emmekä me ole vastuussa niiden toiminnasta tai tiedoista. Jos käyttäjä lähettää tietoja näille verkkosivustoille tai niiden kautta, hänen tulisi tutustua kyseisen sivuston tietosuojaselosteeseen ennen henkilötietojen luovuttamista sinne.

Käytämme Verkkosivustolla evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseksi. Jotkin evästeet voivat kerätä henkilötietoja, kuten IP-osoitteita ja laitetietoja. Lisätietoja on evästekäytännössämme.

Keräämämme henkilötiedot

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka olemme saaneet, kun olet käyttänyt Verkkosivustoamme avaamalla tilin tai antanut tiedot meille. Tällaiset tiedot voivat tyypillisesti sisältää nimesi, kirjautumistietosi, ammattiin liittyvät yhteystietosi sekä asemasi ja edustamasi yrityksen tai organisaation. Emme käytä arkaluontoisia tai erityisiä henkilötietoryhmiä (esimerkiksi yksilön rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, ammattiliiton kuulumiseen, poliittisiin mielipiteisiin, terveydentilaan tai seksuaaliseen käyttäytymiseen tai suuntautumiseen liittyviä tietoja) Verkkosivuston käyttösi kautta.

Miten käytämme ja käsittelemme henkilötietoja

Käytämme henkilötietoja vain lain niin salliessa ja silloin, kun se on oikeutetun etumme mukaista Verkkosivuston ja siihen liittyvien palveluiden tehokkaan tarjoamisen varmistamiseksi, elleivät sinun etusi mene meidän etumme edelle. Yleisimmin voimme käyttää henkilötietojasi todentamaan henkilöllisyytesi aina kirjautuessasi Verkkosivustolle, hallinnoimaan käyttäjätiliäsi, parantamaan Verkkosivustoa ja siihen liittyviä palveluita sekä hallinnoimaan ja edistämään yhteistyötä ja viestintää. Voimme myös käsitellä henkilötietojasi kanssasi solmitun sopimussuhteen hallinnointiin ja suorittamiseen. Emme myy henkilötietojasi.

Säilytämme henkilötietojasi vain sen ajan, kun kanssasi tai edustamasi organisaation kanssa solmittu liikesuhde on voimassa, tai sellaisen ajanjakson ajan, jolloin säilyttäminen on muutoin tarpeen käsittelyn tarkoituksen täyttämiseksi tai jolloin sovellettava laki tai asetus tai toimivaltaisen viranomaisen määräys velvoittaa säilyttämään tiedot.

Tietojen luovuttaminen

Yhden tai useamman edellä mainitun tarkoituksen yhteydessä voimme luovuttaa tietojasi muille iBinder AB -konsernin jäsenille, meille tai muille iBinder AB -konsernin jäsenille palveluja tarjoaville kolmansille osapuolille, osana yritysjärjestelyä (kuten myyntiä, luovutusta, yrityssaneerausta, fuusiota tai yritysostoa), toimivaltaisille viranomaisille ja muille kolmansille osapuolille, joiden on perustellusti saatava pääsy henkilötietoihisi yhden tai useamman edellä mainitun tarkoituksen pohjalta. Voimme myös luovuttaa henkilötietojasi, jos laki, sääntelyviranomainen tai oikeusmenettelyt sitä vaativat.

Pyrimme aina käsittelemään henkilötietojasi EU:n/ETA:n sisällä. Jos henkilötietojesi vastaanottaja sijaitsee maassa, jonka tietosuojalait eroavat asuinpaikastasi, varmistamme, että henkilötietojasi suojataan riittävillä lakisääteisten velvoitteidemme mukaisilla suojatoimilla, kuten vastaanottajan kanssa solmitulla tietojensiirtosopimuksella, joka perustuu Euroopan komission hyväksymiin, henkilötietojen kolmansiin maihin siirtämistä koskeviin vakiosopimuslausekkeisiin.

Oikeutesi

Sovellettavan lainsäädännön mukaan sinulla voi olla useita henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia. Sinulla voi erityisesti olla oikeus tietää, mitä henkilötietojasi säilytämme, rajoittaa tietyissä olosuhteissa henkilötietojesi käsittelyä, saada pääsy tietoihisi ja vaatia tietojen korjausta tai päivitystä, mikäli tiedot ovat virheellisiä tai vanhentuneita. Jos käsittelemme henkilötietoja suostumuksesi perusteella, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Jos olet tyytymätön tapaan, jolla olemme käsitelleet henkilötietojasi tai meille osoittamasi tietosuojapyynnön, sinulla on oikeus valittaa paikalliselle tietosuojaviranomaiselle. Jos haluat tällaisia tietoja tai sinulla on muu pyyntö, ota meihin yhteyttä käyttämällä alla mainittuja yhteystietoja.

Rekisterinpitäjä

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on se iBinder-konsernin yhtiö, joka on ensimmäisenä kerännyt tietojasi ja päättänyt tietojen käytön tarkoituksista ja menetelmistä. Jos haluat kysyä, mikä taho on tietojesi rekisterinpitäjä tai sinulla on muita tietojesi käyttöön liittyviä kysymyksiä tai pyyntöjä, ota meihin yhteyttä käyttämällä alla mainittuja yhteystietoja.

Yhteystiedot

Jos haluat käyttää oikeuksiasi tai sinulla on kysymyksiä Verkkosivuston käytön tietosuojasta, ota meihin yhteyttä:

iBinder AB

Garvargatan 9

112 21 Stockholm

Sähköposti: gdpr@ibinder.com

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Voimme muuttaa tai täydentää tätä tietosuojaselostetta ajoittain. Ilmoitamme tietosuojaselosteen muutoksista näyttämällä muokkauspäivämäärän tämän sivun yläreunassa. Uusi muutettu tai täydennetty tietosuojaseloste on voimassa ilmoitetusta muokkauspäivämäärästä eteenpäin. Tämän vuoksi kannustamme lukemaan tietosuojaselosteen säännöllisesti, jotta saat tietoa henkilötietojesi suojaamisesta.