SokoSite-byggdagbok

Dokumentera händelserna på byggarbetsplatsen genom att använda SokoSite i SokoPro.

Kontakta oss

Vad är SokoSite?

 

Glöm papper och blanketter! SokoSite är ett lättanvänt verktyg som används i SokoPro, med vilket du fyller i din byggdabok samt TR- och MVR-mätare.

 

Ett projekt kan innehålla flera dagböcker och mätare och deras synlighet för parterna kan enkelt hanteras med hjälp av åtkomsträttigheter.

 

Börja använda SokoSite idag!

 

Jag vill gärna höra mera

 

Funktioner i SokoSite

Tillägg av bilagor och bilder

Tillägg bilder och filer direkt till en specifik anmärkning

Utskrift av anteckningar i dagboken

Utskrift av byggdagböcker och mätanteckningar (TR/MVR)

Förhandsgranskning av dokument

Förhandsgranskning av filer och bilder, relaterade till specifika anmärkningar, direkt i SokoPro

Flera byggdagböcker och mätare

Stöd för flera byggdagbökcer och mätare i samma projekt

Åtkomstbehörighet

Administration av åtkomstbehörigheter

Elektroniskt godkännande

Ansvariga arbetsledarens och övervakarens kvitteringar.

Vill du höra mera om SokoSite-verktyget?

 

 

Boka en gratis demo via knappen nedan så kommer vår expert att introducera SokoSite-byggdagboken samt mätare för arbetsmiljö och säkerthet (TR/MVR).

 

Boka en demo