SokoPro ratkaisuna mittavan sairaalarakennushankkeen tiedonhallintaan