SOKOPRO HANTERAR INFORMATION FÖR ETT MASSIVT SJUKHUSBYGGPROJEKT