Uuden oppimisesta oivalluksiin – SokoPro vastaa Väylän odotuksiin

Väylä tarvitsi suureen tietyöhankkeeseen toimivan yhteistyöalustan. SokoPro räätälöi palvelujaan vastaamaan Väylän tarpeita. Onnistuneesta yhteistyöstä syntyi odotukset lunastava uudistettu palvelu ja hyviä näkökulmia SokoPron tuotekehittelyyn.