FRÅN ATT LÄRA NYA SAKER TILL INSIKT – SOKOPRO UPPFYLLER TRAFIKLEDSVERKETS FÖRVÄNTNINGAR

Trafikledsverket behövde en effektiv och välfungerande samarbetsplattform för ett vägarbetsprojekt. SokoPro anpassade då sina tjänster för att uppfylla Trafikledsverkets behov. Detta framgångsrika partnerskap ledde till en uppdaterad tjänst som uppfyller alla förväntningar samtidigt som den bidrog med goda insikter i SokoPros produktutveckling.