Digital byggnad

En digital byggnad gör fastighetsmarknadsföringen och -förvaltningen enkel.

En omfattande 3D-modell av en byggnad som har skapats med hjälp av standardbranschformat eller byggnadsinformationsmodellering. Resultatet är en digital byggnad som gör marknadsföringen av fastigheten mer imponerande samtidigt som fastighetsförvaltningen underlättas. Med modellen kan du enkelt hantera och ändra utseendet i olika utrymmen samt visa hur fastigheten ser ut när den blir färdig. Den digitala byggnaden kan användas direkt från SokoPro, vilket gör fastighetsförvaltningen enklare – från planering till marknadsföring.

Kontakta oss

Digital byggnad bygger på SaaS-principen (Software as a Service), vilket gör implementeringen enkel. Allt användaren behöver är en dator med internetanslutning. Tjänsten använder öppen källteknik. Det webbaserade systemet kan enkelt bäddas in i ett annat system, och olika integreringar med andra system är möjliga med flexibla API-lösningar.

  • Dynamisk modellering av en befintlig eller planerad byggnad
  • Våningsspecifika vyer
  • Marknadsföring av nya byggnader
  • Uthyrning av kommersiella lokaler