Projektet Tammerfors Däck och Arena leder utvecklingen mot en ny slags stad, och SokoPro sätter fart på den

I projektet Tammerfors Däck och Arena ingår flera separata projekt. Utöver kunniga aktörer har det även krävts smidig informationshantering och -arkivering samt ett fungerande elektroniskt anbudsverktyg för det stora projektet. SokoPro har varit med och gjort det möjligt för informationsströmmarna att röra sig mellan människorna och projekten.