Fastighetsförvaltning

En plattform för dokumenthantering som är avsedd för förvaltning av kommersiella fastigheter

Kontakta oss

SokoPros dokumenthantering – insyn och kontroll

SokoPro är en modern, branschoberoende plattform för dokumentationshantering med 17 000 inloggningar varje dag och 90 000 användare. Med SokoPro sparar du in både tid och pengar och kan hantera fastighetens hela dokumentlivscykel.

Data

SokoPro lagrar en fastighets hela dokumentlivscykel och ger fullständig insyn i tillgångsinformationen och relaterade underhållsåtgärder. Information som tillgångsdokumentation, underhållsmanualer, tekniska beskrivningar, bilder, underhållsrapporter och ritningar kan enkelt läggas till i systemet.

Underhåll

Med SokoPro har du alltid kvar underhållsuppgifterna om en byggnad, även om leverantörer och människor ändras över tid. SokoPro finns på flera olika språk. Det är en verkligt global tjänst.

Arkivering och digitalisering

Företag måste ofta lagra viktiga dokument under lång tid, och de lagrade dokumenten måste vara enkla att komma åt när de behövs. Digitaliseringen av dokument och arkiv är en datasäker och kostnadseffektiv lösning för att lagra information och förbättra användbarheten.

Vi förser företaget med en anpassad arkiveringslösning, oavsett om dokumenten för närvarande är i tryckt eller digitalt format. Vi kan överföra dina data till företagets befintliga system eller förse dig med ett lagringssystem som passar dina behov.

Nyckelfunktioner

Dokumenthantering

Skapa ett nytt projekt för varje enhet och se till att rätt personer har åtkomst till rätt tillgångar. Anpassa mappstrukturen som du vill. Spara, ta bort, flytta, kopiera och redigera dokument.

Metadata

Organisera och klassificera innehåll med hjälp av anpassade metadata som kan matas in både manuellt och automatiskt från en CSV-fil.
Skapa ett nytt projekt för varje enhet och se till att rätt personer har åtkomst till rätt tillgångar. Anpassa mappstrukturen som du vill. Spara, ta bort, flytta, kopiera och redigera dokument.

Belys viktigt innehåll

Med SokoPro kan du definiera och filtrera egna favoritmappar.

Lagra och kom åt

Obegränsad fillagring och möjlighet att komma åt innehåll på alla enheter.

Åtkomsträttigheter

Olika användaråtkomstnivåer möjliggör säker delning av filer till de olika projektparterna.

Förhandsgranska

Förhandsgranska filer direkt i SokoPro utan onödig nedladdning. Vi stöder PDF-, IFC- och DWG-formaten samt alla Office365-format.

Integreringar

Integreras med andra företagsapplikationer som har öppna API för att se innehåll och tjänster.

Säkerhet och kontroll

SokoPro är en föregångare när det gäller datasäkerhet i lösningar för dokumenthantering.