Blogi Okategoriserad

Tre decennier av tjänster för digital filhantering

Historien om 30-åriga SokoPro började med en passion för att lösa kundens problem på ett nytt sätt. År 1993 gick överföringen av utskriftsfiler smärtsamt långsamt. Samtidigt pågick storskaliga byggprojekt i Finland med en enorm mängd hanterbar information. Som ett resultat av ett djärvt utvecklingsarbete tillsammans med kunderna skapades ett verktyg som revolutionerade den digitala projektledningstjänsten för byggbranschen.

Ett välbekant livsmedelsföretag annonserar sin mat enligt devisen ”som om mamma gjort det”, och på samma sätt är SokoPro en produkt som kunderna skapat. Så här jämför Granos affärsutvecklingsdirektör Jouni Silvennoinen saken. Grano ägde SokoPro före 2021 och är nu SokoPros återförsäljare i Finland.

Det nära samarbetet med kunderna fortsätter. Silvennoinen stöder ett ekosystembaserat tänkesätt där organisationer samarbetar med varandra och bildar system där alla parter drar nytta av verksamheten.

”Vi skulle aldrig ha nått den här punkten om inte de stora företagen redan från början hade kommit med i verksamheten. Våra kunder kommer med nya utvecklingsobjekt och vi lyssnar noga på dem ”, berättar Silvennoinen.

Silvennoinen påpekar att även om diskussionen lätt fokuserar på stora företag och stora byggprojekt, så tar sig SokoPro även an mindre projekt.

Toppmodern datasäkerhet

Datasäkerhet har alltid varit en av de viktigaste frågorna som man i utvecklingsarbetet på SokoPro har satsat på.

”Det har inte förekommit några dataläckor eller dataintrång i SokoPro under dess 30-åriga historia. Det faktum att kundens information alltid är tillgänglig och säker skapar ömsesidigt förtroende.”

SokoPro utvecklas ständigt, men i slutändan bestämmer kunden i vilken riktning programvaran ska utvecklas. ”Detta är en pågående process. Jag är säker på att SokoPro knappt ens ännu nått medelåldern”, tänker Silvennoinen.

Transparens i projektledning

Det är viktigt för kunderna att projektverktyget gör det möjligt för dem att hantera sina egna projekt. I utvecklingsarbetet har stora insatser gjorts för hanterbarheten av tjänsten som helhet, eftersom det ger insyn i projektledningen.

”När ett företag skapar ett konto hos SokoPro kan de i enlighet med sitt kontrakt skapa projekt och hantera dem själva. Det är viktigt att kunden känner att programmet är deras miljö”, säger Rasmus Vainio, operativ chef på SokoPro.

Kundservice är en hedersfråga

Men om hjälp behövs finns den också tillgänglig. SokoPro är stolt över sin helpdesk, och inte utan anledning: Kunderna kallar den för den bästa i världen. Helpdesken är verksam i Esbo, Vasa och Jyväskylä och finns på tre språk: finska, svenska och engelska. Det är en hederssak för kundrådgivarna på Helpdesk att kundens supportförfrågan besvaras snabbt. I genomsnitt blir en förfrågan löst inom 20 minuter från det att förfrågan mottagits.

”Supportförfrågningar berör sällan själva operativsystemet. I allmänhet gäller frågorna till exempel att användaren inte kan göra något i projektet och då tar stödet kontakt med projektadministratören. Supporten hjälper också i utbildning”, säger Vainio.

Vainio är stolt över sitt team. ”Supportteamet är ett omtänksamt, effektivt och beslutsfattande team. Jag är superstolt över att vara en del av den här gruppen.”

Engagemanget för samarbete är starkt

För närvarande använder cirka 90 000 användare SokoPros projektledningstjänst, tio procent av användarna finns utomlands. Svenska iBinder-koncernen förvärvade SokoPros verksamhet från Grano 2021. iBinder har redan etablerat en stark position i Sverige, Norge och Danmark, men tidigare har de inte varit så kända i Finland. iBinder har en mycket liknande bakgrund som SokoPro, vilket påskyndade processen att hitta en gemensam grund.

”SokoPro har en stark ställning i Finland och deras tjänster är mycket uppskattade av finska kunder. SokoPros team är mycket engagerade i sitt arbete och vi uppskattar deras hängivenhet”, säger Per Hedebäck, VD för iBinder.

Företagskulturen spelar en stor roll när två företag går samman. Och ibland krävs det stora ansträngningar även efter fusionen.

”Företagskulturen på SokoPro och iBinder passade bra ihop från början. Det är lätt för oss att arbeta tillsammans, kommunikationen är öppen och engagemanget att arbeta tillsammans är starkt.”

Ansvar ökar fastighetens värde

Det gemensamma målet för de nordiska länderna är att vara föregångare inom koldioxidsnålt och hållbart byggande. I Sverige och Danmark är bedömningen av byggnaders klimatpåverkan redan obligatorisk. I Finland blir en livscykelanalys obligatorisk år 2025 enligt den nya markanvändnings- och bygglagen som bland annat innebär en skyldighet att utarbeta en klimatundersökning, materialbeskrivningar och uppge koldioxidgränsvärden.

Syftet med kravet är tydligt: att minska byggnaders koldioxidavtryck under hela deras livscykel. Kravet kommer att gälla alla nya byggprojekt för vilka bygglov söks. Målet för iBinder är också att stödja finska kunder i en effektiv hantering av byggprocesser, där ansvar spelar en central roll.

”Vi vill att våra kunder ska lyckas uppfylla kraven i livscykelanalysen. Detta är viktigt eftersom ansvar är en alltmer central faktor för fastighetens värde, säger Hedebäck. ”Vi kan till exempel hjälpa kunder att kartlägga om fastigheten innehåller skadliga ämnen och vilka material som kan återanvändas eller återvinnas.” 

Transparens och lätthet i projektarbetet

Projektledare Pekka Kähkönen har arbetat för SRV i mer än 40 år, så han känner till alla hörn av branschen. Han har använt SokoPro under hela dess existens.

SRV har haft två särskilda fördelar med projektbanken. Det finns ingen anledning att beställa bilderna separat, eftersom den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig så snart planeraren har skapat en. Det dagliga livet underlättas också av att anbudsinförfrågan går att göra smidigt via projektbanken.

Kähkönen listar de fördelar som SokoPros byggprojekt medför i vardagen: transparens, användarvänlighet, mångsidighet och snabb hantering av byggarbetsplatsfrågor.

”Människorna byts, men dokumenten hittas alltid när något behövs. När dokumenten väl har arkiverats kommer de inte att försvinna. Med tanke på fastighetsunderhåll är detta utmärkt, för när fastigheter uppdateras hittar du alltid aktuell information”, beskriver Kähkönen.

För Orion är den största fördelen smidigheten i vardagen

Orion har kunnat bevittna SokoPros häpnadsväckande tillväxthistoria och den enorma förändringen på marknaden. Företaget har varit involverat i utvecklingen av systemet under hela den 30 år långa historien.

”Vi var de första som testade SokoPro. Under årens lopp har de samlat värdefull respons och information från sina kunder om i vilken riktning programvaran borde utvecklas, säger Orions EHS- och fastighetschef Juha Paasi.

SokoPro är Orions verktyg för hantering av dokument under projekt och för tillhandahållande av planeringsmaterial för sina samarbetspartner.. Det välbekanta och pålitliga anbudsverktyget används också aktivt. Enligt Paasi ger programmet också direkta affärsfördelar, men dess största värde ligger i att vardagen löper smidigt.

Paasi undrar hur han skulle kunna leva utan en gemensam molntjänst? Datahanteringen skulle vara omöjlig utan den.

”Byggandet kommer att fortsätta även framöver. Det finns alltid något att reparera, riva eller ändra. Molntjänsten behåller sin position, och lyckligtvis satsar SokoPro kraftigt på sitt system. Vi är verkligen nöjda med det ”, sammanfattar Paasi.