Blogi Okategoriserad

Framtidens digitala lösningar skapas med kunden i åtanke

Vad vill framtidens kund? Nya enheter och ny teknik? Marknaden har länge väntat på lanseringen av olika smarta glasögon och andra tillbehör som ger konsumenter tillgång till tjänster för virtuell och förstärkt verklighet. Vi kan endast spekulera när dessa produkter kommer att lanseras på marknaden, men när de gör det kommer de säkert att spridas lika snabbt som de avancerade smarttelefonerna under detta decennium. Frågan vi emellertid bör ställa oss är: vad vill framtidens kund?

Om kriget mellan smarttelefonernas ekosystem har lärt oss något, så är det att en teknik inte överlever på marknaden baserat på dess vanlighet eller kvalitet, utan på hur bra den uppfyller kundernas behov och förväntningar.

Framgång på marknaden kräver mer än att introducera nya enheter och tekniker. Det är viktigare att tänka på hur dessa enheter kan utnyttjas i framtiden och vilka slags tjänster som kommer att vara tillgängliga för dem.

Grano har tagit det digitala språnget genom att utveckla en ”digital byggnad” i SokoPro för våra kunder. Den ”digitala byggnaden” är ett helt nytt koncept avsett för 3D-modellering av fastigheter som gör det möjligt att visa hur platser ser ut tredimensionellt i detalj. En 3D-modell av en fastighet skapas med hjälp av byggnadsinformationsmodellering eller standardbranschformat. Detta koncept gör det möjligt att skapa modeller snabbt och kostnadseffektivt för användning t.ex. på internet, mobila enheter eller enheter för virtuell verklighet.

När en fastighet har digitaliserats kan modellen användas för att skapa vyer av byggnaden i form av bilder eller 360-graders panoraman. Platser kan även visas upp i olika konfigurationer och vyerna kan läggas över den riktiga miljön för att göra det lättare att bilda en allmän uppfattning om platsen.

Tjänsten erbjuder t.ex. kunderna en allmän vy av fastigheten samt visar hur fastigheten ser ut när den blir färdig. Tjänsten erbjuder därmed mervärde för kunder t.ex. vid marknadsföring av fastigheter.

Framtidens digitala lösningar utvecklas emellertid för framtidens kunder och därför är det kunden som väljer vilka slags digitala tjänster som han eller hon önskar att köpa.

Vi anser att den ”digitala byggnaden” är SokoPros första steg mot nya digitala tjänster som kommer att ge fördelar för våra kunder, och i framtiden kommer vi att utveckla nya tjänster baserat på våra kunders önskemål.