Blogi Okategoriserad

Fördelarna med digitalisering i byggbranschen

Inom många branscher har digitaliseringen pågått länge, men inom byggbranschen har digitaliseringsrevolutionen bara tagit sina första steg. Många processer görs fortfarande manuellt, även om de lätt skulle kunna digitaliseras. Ofta har företag inte heller någon strategi för hur de ska utnyttja digitaliseringen. Frågan är, vilket värde finns det egentligen av att digitalisera byggbranschen? Är det till någon nytta?

Enligt en studie av konsultföretaget McKinsey & Company kan företag som verkar inom byggbranschen öka sin produktivitet med upp till 20 procent, genom att digiatlisera sin verksamhet. Digitaliseringen har många fördelar som främjar hela branschen. Vi har harmed samlat några exempel

 

  • Förenkla datainsamling och -lagring. Att mäta hållbar utveckling blir allt viktigare. Digitaliseringen förenklar och effektiviserar insamling av värdeproducerande data, med hjälp av moderna system. Systemen gör det lättare att bedöma värdet av information och hur den kan användas i utvecklingsarbetet.

 

  • Ett gemensamt, produktivt arbetsflöde. Att digitalisera byggprocessen gör den transparent. När flera delar av projekten kopplas samman med olika digitala lösningar undviks byggprojektets splittrade struktur som lätt örsvagar produktiviteten. En välorganiserad, lättanvänd lösning gör arbetsprocessen tydligare för alla medparter och hjälper till att undvika missförstånd.

 

  • Tillgänglig och konstant uppdaterad information. Digitalt lagrad information är lättillgänglig för alla inblandade parter och uppdateras alltid i realtid. En gemensam molnbaserad plattform för byggprojektdata, dokumentation och annan information ger alla parter tillgång till rätt dokument på ett ställe och kan användas från både kontoret och byggarbetsplatsen. Pappersdokument går således inte förlorade.

 

  • Mer exakta beräkningar, färre felköp. Byggprojektets informationsmodell kan ge all information om byggnadens olika komponenter. Detta förenklar att göra uppskattningar och hindrar därmed felaktiga köp.

 

Behöver du tilläggsinformation?

Byggföretag kan dra enorm nytta av att digitalisera verksamheten. Hur långt har ditt företag kommit inom digitalisering? SokoPro hjälper dig att digitalisera ditt byggprojekt, genom att förenkla processer samt möjliggör och säkrar tillgängligheten för dokument – ​​var du än är. Läs mer om våra tjänster här.